Advanced Search found 3 item(s) featuring "Stadsschouwburg, Brussel"

1929-03-04 De creatie van "Een Spel van Liefde en Haat" te Mechelen (Anon.)
  • . . . De creatie van "Een Spel van Liefde en Haat" te Mechelen Onze correspondent schrijft ons: Jaren geleden werd in onzen Stadsschouwburg de eerste tooneelproeve van Frans Dirickx opgevoerd. Alhoewel slechts een eenvoudig "lever de rideau" verraadde zij reeds de zucht van den toenmaals . . .
1932-01-29 Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel (M.V.)
  • . . . Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel Ik kan met een gerust gemoed verklaren dat deze vertooning van zuiver tooneelstandpunt . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . medewerking: de Muntschouwburg , het " Théâtre des Galeries ", het " Théâtre du Marais ", het Vlaamsche Volkstooneel en de Brusselsche Stadsschouwburg , de " Groupe Libre ", het gezelschap, " l'Assaut " en dan nog afzonderlijk exposeerende schilders. Werkelijk een zeer interessant overzicht van bijna al het . . .