Advanced Search found 2 item(s) featuring "Studio des Champs-Elysées"

1925-01-24 H. R. Lenormand: "A l'ombre du mal" door het "Studio des Champs-Elysées" (Willem Putman)
  • . . . H. R. Lenormand : "A l'ombre du mal" door het " Studio des Champs Elysées ". Dit is een vreeselijk stuk, moreel ten zeerste neerdrukkend (want het zwarste pessimisme viert er hoogtij), technisch buitengewoon knap gemaakt, . . .
  • . . . is een vreeselijk stuk, moreel ten zeerste neerdrukkend (want het zwarste pessimisme viert er hoogtij), technisch buitengewoon knap gemaakt, meeslepend, schitterend vertolkt door het " Studio des Champs Elysées ". Feitelijk werkt Lenormand op een paradoks à la Pirandello : Rechtvaardigheid is een vaag begrip. Onrecht is . . .
1925-05-25 Jean-Jacques Bernard : "L'invitation au voyage", door het "Studio des Champs Elysées" (Willem Putman)
  • . . . Jean-Jacques Bernard : "L'invitation au voyage", door het " Studio des Champs Elysées ". Het stuk is verdeeld in drie bedrijven en vijf tafereelen. Zelfde bouw als van "Martine". Hier echter is de eenheid . . .