Advanced Search found 3 item(s) featuring "Sigmund Freud"

1933-02-03 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, "Meisjes in uniform" (Anon.)
  • . . . waarheidsgetrouwe weergave van jeugderotiek in één harer afwijkingen heeft betracht en dat zij bijgevolg heeft geofferd aan de lievelingsthemas van den dag : Freud en sex-appeal. Vooral de enigmatieke figuur van Bernburg is daarbij in het gedrang gekomen en heeft men deze wondermooie gestalte pogen te ontsluieren. Men . . .
1925-05-25 Jean-Jacques Bernard : "L'invitation au voyage", door het "Studio des Champs Elysées" (Willem Putman)
  • . . . het hier toch iets geldt waarin het onbewuste een groote rol speelt, kon ook de droom als droom ontleed, met alle inachtneming van Freud 's theorieën, en deze fantastische afwijkingen werden dan herleid tot ziekelijke manifestaties van het zinnelijk instinct -- sexueele onbevredigheid van een vrouw die haar toevlucht . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . staan als onsterfelijke figuren : Aeschylos , Sophocles , Euripides . Eerst nog een parenthesis : In de psycho-analyse van Dr. Sigmund Freud wordt er wel eens meer gewaagd van het zoogenaamde «Oedipe-complex». Eens zelfs heb ik, op een congres voor Moderne Kunst, door een . . .
  • . . . van het nieuwe drama betreft : de illuminatie van de krachtvolle en eeuwige processen der menschelijke ziel -- ons door de psychologie van Freud en Jung ontvouwd -- zal aan de dramatische kunst worden aangepast. De overgang van realisme tot «reality» -- in de kunst is dat de . . .