Advanced Search found 3 item(s) featuring "Robert Erkens"

1931-05 "De stad" van Claudel, door het Vlaamsche Volkstooneel (Robert Erkens)
  • . . . van alles geblaseerden heerscher. Diende echter meer gevoel getoond, moest hij verliefd of verontwaardigd zijn, dan steeg zijn stem en zakte zijn spel. ROB ERKENS . . . .
1930-02 "Een volksvijand" van Ibsen, in de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen (Robert Erkens)
  • . . . zich daaraan geërgerd, anderen hebben er pret aan beleefd. Die politieke allusie heeft, mijns inziens, de waarde der opvoering noch verhoogd, noch verminderd. Rob. Erkens . . . .
1930-07 Een onnoozel hart in de wereld (Robert Erkens)
  • . . . der als de regisseur Verheyen het erop aanlegt achter de scène zoo'n lawaai te maken dat de spelers niet meer te verstaan zijn Rob. Erkens . . .