Advanced Search found 4 item(s) featuring "Pol De Mont"

1921-11-08 "Prinses Zonneschijn" in de Vlaamsche Opera te Antwerpen (Anon.)
  • . . . de poëzie zich loswerkt als een jonge zon, die 't nieuwe leven koesterend zoent. Het dramatisch belang beperkt zich in het gedicht van Pol de Mont niet bij het conflict, maar ligt verspreid in de lyrische ontplooiing van het levensuitstralend sprookje. Een wijdend spel van jeugd en liefde, . . .
  • . . . We belanden de schoonheidswereld van 's dichters verbeelding, tot het leven opgeroepen door de tooverhand van den componist. En de muze van een Pol de Mont uit zich thans ongedwongen in fijn lyrisme van jeugd en liefde, omrankt door 't broosdoorschijnend loover van gulden klanken en bevende geluiden, . . .
1931-09-19 Veel leven om niets, door W. Shakespeare (Victor J. Brunclair)
  • . . . Wij hoorden Prof. de Backer in de antichambre verklaren dat hij hier met een machtige herinnering zou te vechten hebben, nl. die van Pol de Mont , en dat hij allerminst 1 over zulk een kleurig redenaarstalent beschikte. Laat ons dadelijk zeggen, dat Prof. de Backer zijn publiek niet . . .
1924-10 Stemmen over de "eerste" van Marieken van Nijmegen door het Vlaamse Volkstoneel (Pol de Mont)
  • . . . Stemmen over de «eerste» van Marieken van Nijmegen door het Vlaamse Volkstoneel (Regie J. De Meester Jr) Uit een Brief van dichter Pol de Mont : «Ik aarzel niet, mijn indrukken aldus samen te vatten : sedert vele, vele jaren schonk geen tooneelspel mij zulk genot . . .
1933-03-03 In den Koninkl. Ned. Schouwburg; "De halfbloed" door Frans Demers (Victor J. Brunclair)
  • . . . zijn natuurlijke roeping. Dat malheur gebeurt ieder jongmensen rond den ouderdom van 16 jaar en we hebben in den litterairen kweektuin van dichter Pol de Mont kunnen nagaan, tot welke onherstelbare onheilen dit kan aanleiding geven. Een raskunstenaar, waarde Demers , geeft niet zoo hoog op met . . .