Advanced Search found 2 item(s) featuring "Mathilde van Peene"

1938-11 "De Knecht van twee Meesters" van Goldoni (Willem Putman)
  • . . . in zwijm. De zaal is als een accordeon. Het is «De Spaansche vlieg», vermenigvuldigd door «De aangebrande Hutsepot». Het is nog plezieriger dan Van Peene . Goldoni , verbeterd door Verheyen ! Laat Taïroff er maar buiten. Dit is een prospectus uit «'t manneke . . .
1926 Anton van de Velde: "Tijl" (Lode Monteyne)
  • . . . op te werpen tegen de nieuwe ideeën. Dit streven werd uitgedrukt in het slagwoord : «Eigen taal, eigen zeden». Het thema werd sedert Van Peene ettelijke male behandeld ! Als scenisch beeld leek ons het derde bedrijf het beste van het heele stuk en dit ondanks de tekortkomingen . . .