Advanced Search found 2 item(s) featuring "Hertoglijk Meininger Hoftheater"

1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . kunnen missen. Want wat er vooral interessant aan is, is de datum van het verschijnen. Het jaar 1874 is het jaar, dat de Meininger voor het eerst te Berlijn optreden; het is de tijd, dat Zola naar voren treedt en ook op het tooneel eene omwenteling . . .
1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
  • . . . met het naturalisme in de litteratuur. Het vond al spoedig navolging te Berlijn en te Moskou. Ook was het tournee door Europa van de Meiningers niet zonder invloed. Doch in 1905 was het naturalistisch theater alweer verwaterd en bracht Gordon Craig hervormingen teweeg. Reinhardt had . . .