Advanced Search found 4 item(s) featuring "Michiel De Swaen"

1938-11-30 Kluchten (Willem Putman)
  • . . . terug aan die sappige vertolking, die Johan De Meester jr. ons in de allereerste maanden van zijn optreden alhier bood van Michel De Swaen 's «Gecroonde Leersse». Maar de klucht, zooals ze in den laatsten tijd hoe langer hoe meer door het gezelschap van Staf Bruggen . . .
1926-01-20 KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE (Karel Van de Woestijne)
  • . . . KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE Minister Kamiel Huysmans schrijft een mysteriespel over de "menschwording" aan Michiel de Swaen toe. - Dr. J.Van Mierlo over Beatrijs van Nazareth De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft gisteren, 20 dezer , hare . . .
  • . . . in de Mededeelingen van de Leidsche Maatschappij uitgaf, doch zonder voldoende attributie. Nadere kennismaking met het werk van den Duinkerkschen dichter en heelmeester Michiel de Swaen , ten onzent door Prof. Dr. Maurits Sabbe met een inaugureel proefschrift ingeleid, liet Dr. Kamiel Huysmans toe, na lange vergelijkende . . .
  • . . . Prof. Dr. Maurits Sabbe met een inaugureel proefschrift ingeleid, liet Dr. Kamiel Huysmans toe, na lange vergelijkende onderzoekingen, de "Menschwording" aan De Swaen toe te schrijven. Het is de vrucht van deze navorschingen, waarvan de resultaten beslissend zijn, die de minister aan de Vlaamsche Academie . . .
1925-02-21 Michiel De Swaen :"De gecroonde Leersse" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
  • . . . Michiel De Swaen : "De gecroonde Leersse" in " De Nieuwe Spieghel ". J'ai ri -- me voila désarmé. Men vroeg iets om . . .
  • . . . en dezen om het prettige maal beloonde met op zijn verzoek, de "leersse" -- der lappers symbool -- te "cronen", bij welk verhaal Michiel De Swaen , geneesheer, dichter, "factor en prinsse" van de Duinkerksche rederijkerskamer Sint-Michiel, een zeer banale liefdeshistorie heeft gevoegd : Jacquelyne, 's lappers dochter, houdt . . .
1928-06-20 "Marieken van Nijmegen" (Willem Putman)
  • . . . konden opmerken, vooral geamuseerd. Het komische element was inderdaad zóó ontwikkeld dat het spel bij poozen de allure kreeg van een klucht van Michiel De Swaen . Het Vlaamsche publiek bezit eigenlijk niet genoeg traditie om hiertegen weerstand te bieden en deze omstandigheid maakt mogelijk dat De Meester hier . . .