Advanced Search found 3 item(s) featuring "Luna-Theater, Antwerpen"

1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans (LUDO)
  • . . . Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans Bij den h. Kindermans . Bestuurder van Scala en Luna te Antwerpen. Ook in volle bedrijvigheid maar de heer Kindermans , de "vader van het Vlaamsche Operettenleven" verliest er zijn goed humeur en . . .
  • . . . zal. Op 28 Augustus begint voor beide schouwburgen het officieel seizoen. In de " Scala " worden de fijne operetten gehouden, in het " Luna " meer de volksstukken, spektakelstukken, drama's en kluchten. Met "Seppel" wordt ingezet. NIEUWE KRACHTEN Als nieuwe krachten zijn aangenomen de in Antwerpen gekende kunstenaars: Maria . . .
1930-05-13 "Knokkelbeen" in den Kon. Vl. Schouwburg, door het gezelschap van Luna-Schouwburg (C.S.)
  • . . . "Knokkelbeen" in den Kon. Vl. Schouwburg , door het gezelschap van Luna-Schouwburg Vrijdagavond heeft "Knockelbeen", de nieuwe operette van Emiel Hullebroeck , op libretto van Hendrik Caspeele , hare blijde intrede gevierd bij . . .
1930-02-03 Te Antwerpen: Luna-Theater: Eerste opvoering van "Knokkelbeen", muziek van Em. Hullebroeck, tekst van Henri Caspeele (LUDO)
  • . . . Te Antwerpen: Luna-Theater : Eerste opvoering van "Knokkelbeen", muziek van Em. Hullebroeck , tekst van Henri Caspeele Een triomf is de eerste opvoering geworden, . . .