Advanced Search found 3 item(s) featuring "LUDO"

1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans (LUDO)
  • . . . in beide schouwburgen afwisselend optreden. Ook voor den heer Ernest Kindermans is de toekomst niet donker. Wie niet waagt, niet wint. LUDO . . .
1930-02-03 Te Antwerpen: Luna-Theater: Eerste opvoering van "Knokkelbeen", muziek van Em. Hullebroeck, tekst van Henri Caspeele (LUDO)
  • . . . Vijfmaal moest het doek na het huldebetoog gehaald worden en dan was het nog niet genoeg. En zoo was het half een geworden. LUDO. . . .
1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
  • . . . voorkomen. Geen eigenaardigdoenerij, geen "épater le bourgeois". Want dit is heel gemakkelijk en kunst blijft toch steeds een inspanning, vooral van geestelijke krachten. LUDO . . .