Advanced Search found 5 item(s) featuring "Lodewijk Dosfel"

1921-02 Gaston Martens, "The Golden River" (1915), "De Zot" (1918), "Derby" (1920), "Leentje uit 't hemelrijk" (1918), "Paus van Hagendonk" (1915) (Eugene De Bock)
  • . . . De schrijver bespeelt het Nederlands met te weinig vastheid om de juiste nuance te kunnen weergeven. We denken hier aan het woord van Lod. Dosfel over de taal van Verschaeve , die het zwakke deel is in zijn werk, dat maakt dat hij de ideënvracht niet kan . . .
1922-03 Molière, bij zijn derde eeuwfeest (Lodewijk Dosfel)
  • . . . Molière , bij zijn derde eeuwfeest door Lod. Dosfel Geen Fransch schrijver is de gansche wereld door beter bekend dan Molière . Op hem en op La Fontaine , . . .
1923-02 Henri Ghéon: zijn programma (Lodewijk Dosfel)
  • . . . HENRI GHEON ZIJN PROGRAMMA door Lodewijk DOSFEL De naam Ghéon , is sedert eenige maanden in Vlaanderen zeer populair geworden dank zij de voorstellingen ingericht te Lokeren, door . . .
1923-03 Henri Ghéon: zijn tooneelwerk (Lodewijk Dosfel)
  • . . . HENRI GHEON ZIJN TOONEELWERK door Lodewijk DOSFEL Vóór zijn bekeering schreef Henri Ghéon Le pain, drame populaire; l'eau de vie, drame rustique. Het eerste wat hij, op . . .
1921 Wies Moens en zijn werk (Isidoor Van Beughem)
  • . . . Jacob (vergelijkende literatuur). In zijn vrije oogenblikken gaf hij enkele Vlaamsche voordrachten te Dendermonde en te Hamme, in gezelschap van zijn stadsgenoot-dichter, prof. L. Dosfel . De wapenstilstand kwam en het ouderlijk huis, dat Wies eens in vlammen zag, in 1914, werd thans geplunderd door eigen landgenooten. . . .