Advanced Search found 2 item(s) featuring "Karel Maes"

1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans (LUDO)
  • . . . "WIE VLIEGT ER MEE" Vrijdag wordt er reeds bezonnen met "Allottra" een tooverspel, een fijne Duitsche revueoperette van T. Impekoven en K. Mathern , hier gaand onder de meer volksche titel "Wat 'n Sport", verdedigd door de dames Manon Latour, Jeanne Didier, Maria Peenen, Jeanne Berodes, Rezy . . .
1926 Willem Putman: "Mama's kind" (Lode Monteyne)
  • . . . Putman 's drama reeds bij de lezing opvalt, nog werd onderlijnd. Door de Tiensche rederijkerskamer « Volharding » werd de jonge Brusselsche schilder Karel Maes belast met de insceneering van Mama's Kind naar modernistische kunstinzichten. We houden eraan een zeer beknopte ontleding van de voorstelling te geven, ten . . .
  • . . . kleineren kring, tragediën eenlingen neervellen of de armentierigheid van een menschelijke lotsbestemming zich ontvouwt in komisch-aandoende daden of gepeinzen. Tegen de insceneering van Karel Maes kunnen vooral deze twee argumenten worden aangevoerd: De mimiek wordt totaal weggecijferd. Het gaat toch niet aan de uitdrukkingskracht van het menschelijk wezen . . .
  • . . . ! Het werd niet geschreven zonder zich te bekommeren om de bestaande schouwburgen, hun tooneelinrichting en de daaruit gesproten conventie. De regie van Karel Maes deed evenwel het essentieele in Putman 's drama sterker blijken en de algemeene bedoelingen van het werk werden er dan ook door . . .
  • . . . den dramaturgist gewekt. Er moet harmonie ontstaan tusschen den tekst en de zgn. aankleeding. En die harmonie misten we met de insceneering van Karel Maes , ook al dient er op aangedrongen dat de waarde van het vertoonde werk er meer dan eens door vergroot werd. Naar de eischen . . .
  • . . . men wil : onverbeterd. Meteen werd bewezen hoe niet elk stuk geschikt blijkt om naar modernistische opvatting te worden gerealiseerd, zoodat de aan Karel Maes toegeschreven uitspraak als zou het mogelijk zijn zelfs De twee Weezen en andere draken op deze wijze te insceneeren, mag beschouwd worden als . . .