Advanced Search found 2 item(s) featuring "Johan de Maegt"

1931-07-26 Julius Caesar (J.C.)
  • . . . Caesar"-vertolking de bestaansnoodzakelijkheid bewezen van het V.V.T. En niet het minst geeft de Brusselsche pers daarvan luide getuignissen: U hebt daar b.v. Johan de Maeght in het "Laatste Nieuws": "Wij achten deze voorstelling onder de verdienstelijkste van het gezelschap: dat de keuze van het stuk bepaald werd . . .
1926 Herman Teirlinck: "De vertraagde film" (Lode Monteyne)
  • . . . alleen waarde heeft, maar, omdat ze is een weerspiegeling van het algemeen-menschelijke, voor alle tijden. Fijn gevoel en diepe cerebraliteit, man !... Aan Johan de Maegt heeft Teirlinck bijna hetzelfde verteld onder het drinken van een lekker glas geuze en 't rooken van . . .
  • . . . bizondere vrouw met een even eigenaardig temperament ? Over het spel der artiesten liet Herman Teirlinck zich als volgt uit aan Joh. de Maegt : «De personen bewegen op een geheel nieuwe wijze : is kunst geen transpositie, geen herscheppen, geen zoeken naar nieuwe vormen ? . . .