Advanced Search found 3 item(s) featuring "Joods Academies Theater"

1928-09-07 "De reis van Benjamin III" (Anon.)
  • . . . «DE REIS VAN BENJAMIN III.» Het « Joods Academies Theater » uit Moskou, onder leiding van Alexis Granovsky , maakt een Europese tournee. Te Brussel en te Antwerpen heeft deze Russiese troep . . .
  • . . . volgend «tafereel» zijn Benjamin en Senderl aangekomen te Geupsk. In de badinrichting van Fischka, de kreupele, de wijze, waarop hier de spelers van het « Academies Jood Theater », zonder één enkele druppel water, een échte water-«orgie» weten te suggereren, is gewoon kapitaal ! -- worden zij door andere Joden voor . . .
  • . . . zo sekuur van rhythme, zo streng van harmonie en tevens zo vol van hartstochtelikheid, als die van «De Reis van Benjamin III», door het « Academies Joods Theater ». Granovsky karakteriseert «De Reis...» als een muzikale komedie. Men kan evengoed, naar mijn mening, spreken van een spektakelstuk. Een spektakelstuk . . .
1921-08-26 EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST III (Karel Van de Woestijne)
  • . . . wereld gebeurt. - Doch het is helaas niet uit de redevoeringen van Briand of van Lloyd George dat men te weten komt wat Anatole France of Galsworthy in den laatsten tijd praesteerden. Trouwens, naar France noch naar Galsworthy gaat eigenlijk de belangstelling, . . .
  • . . . Lloyd George dat men te weten komt wat Anatole France of Galsworthy in den laatsten tijd praesteerden. Trouwens, naar France noch naar Galsworthy gaat eigenlijk de belangstelling, maar naar de jongste gebeurtenissen op het gebied der literatuur. In Rusland is de drift . . .
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
  • . . . oolijk lyrisme weer minder individueel dan traditioneel zijn. Zij zijn achttiend'eeuwsch; zij doen denken aan Voltaire , zooals Voltaire door Anatole France werd nagevoeld. Hij heeft geene symbolistische bijbedoelingen, en wij kunnen dan ook zeggen, dat hij in verdieping wel eens te kort schiet. De . . .