Advanced Search found 3 item(s) featuring "Heinrich Heine"

1921-10-23 De Vliegende Hollander (Anon.)
  • . . . Vlaamsche Opera : De Vliegende Hollander Heinrich Heine heeft in zijn "Memoiren des Hernn von Schnabelewopki" (VIIe Hfdst.) de inhoudsopgave van een drama "De Vliegende Hollander" op de hem eigene manier . . .
1921-08-27 EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . niet laten kan, de grootschheid der tijden met een soort huiverende drift te bezingen, overwint Kovalevskij de verveling die hij bij Heine en Laforgue heeft ingezogen, om van het menschelijke lijden, dat zijne oogen treft, de smartelijke majesteit in te zien. "En zoo tracht . . .
1941-02 NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST (Elsa Darciel)
  • . . . deze methode is nog te huidigen dage in zwang. Rond 1830 zweepte de storm van het romantisme over Europa. De dichters en schrijvers Heinrich Heine , Walter Scott , Victor Hugo , de schilder Delacroix , de toondichter Berlioz , om er slechts enkelen te . . .