Advanced Search found 4 item(s) featuring "Henri Coopman"

1927-01-18 De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen (J.B.)
  • . . . was verdiend. Den volgenden Zondag treedt te 6 uur " De Linde " van Leuven op met "Stoops Fecit", tooneelspel in 3 bedrijven door D. Claeys en H. Coopman Th . J.B. . . .
1925-09-25 Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk?" H. Coopmans en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg, Brussel (Willem Putman)
  • . . . Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk ?" H. Coopman en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg , Brussel. Men had het verleden jaar den heer . . .
  • . . . zijn seizoen creëerde nu de heer Poot : De Prins, een stuk in één bedrijf van D. Claeys en H. Coopman en Waar schuilt het geluk ?, drama van Jef Haugen . Haugen is een verdienstelijk volksschrijver, wiens vroegere stukken Gaat . . .
  • . . . bijna verongelukt -- knakte hem en het stuk voor goed. Heel wat meer belangstelling verdient : De Prins . Claeys en Coopman hebben trouwens reeds in een vroeger stuk bewezen, dat zij vaardige tooneelschrijvers zijn. Hun stuk Stoops fecit, dat hier ontelbare keeren gespeeld is en . . .
1921-09-15 Driejaarlijksche wedstrijd voor Tooneelletterkunde: Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury (Anon.)
  • . . . van Assche , Edm. Roeland , Balieus , Horemans , Crets , van Rooy , De Graeve , Coopman en Claeys , Van Overbeke , Sabbe , Martens , Schmidt en Verschaeve ter bespreking overbleef. . . .
  • . . . bij weinige trof de aanwezigheid van eigen, oorspronkelijke gaven, terwijl bij een enkele wel eens een bijzonder onafhankelijke personaliteit aan het woord kwam. Coopman en Claeys leverden verdienstelijk werk en "Stoops feest" munt uit door vele hoedanigheden die, bijvoorbeeld, de realistische school van Sleeckx . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . het lugubere juist in die stemming ligt, dan, het al te opzettelijke stuk van Le Gouriadec : De doodelijke kus, vertaald door H. Coopman en alhier 300 maal, zegge 300 maal, door een reizend gezelschap vertoond, in welk zoogenaamd anti-venerisch propaganda-werk de auteur niet aarzelt, ons al . . .