Advanced Search found 6 item(s) featuring "H.B."

1932-03-12 The English Players: "Candida" (H.B.)
  • . . . ovatie te beurt. De h. Edward Stirling beloofde in den herfst van dit jaar nog eens te Brussel op te treden. H.B. . . .
1932-02-01 Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwbrug: "De Ideale Vrouw" (H.B.)
  • . . . te midden van een frisch en schilderachtig decor. Kortom een zeer aanbevelenswaardige voorstelling waar zelfs de jonge meisjes hun moeder mogen heen leiden. H.B. . . .
1931-10-16 Te Brussel: "De Gebroeders Karamazov" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg (H.B.)
  • . . . Tooneelschikking en dekors waren sober gehouden. De voorstelling die tot kwart over middernacht duurde, genoot een vriendelijk sukses maar het mangelde aan geestdrift. H.B. . . .
1932-01-15 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Haar Eigen Gang" (H.B.)
  • . . . was de bijval aanzienlijk. Na het slottooneel, dat werkelijk op ontroerende wijze werd voltrokken, viel Mej. De Landsheer een welverdiende ovatie te beurt. H.B. . . .
1931-11-13 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Elckerlyc" en "De boer die sterft" (H.B.)
  • . . . beurt gevallen, zal hij zich ongetwijfeld beloond achten om al de moeite en den sleur welke hij aan deze kranige onderneming heeft verleend. H.B. . . .
1931-12-11 Te Brussel: "De meester van de zee" in den Vlaamschen Schouwburg (H.B.)
  • . . . de zaal. Na afloop van het slotbedrijf, werden de spelers herhaalde malen teruggeroepen en Mevr. Verschueren mocht een armvracht bloemen in ontvangst nemen. H.B. . . .