Advanced Search found 3 item(s) featuring "Groep Van de Velde"

1938-11-30 Kluchten (Willem Putman)
  • . . . gewonen toeschouwer, wil men -- zonder medewerking van een of anderen Maecenas -- een gezelschap als het Vlaamsche Volkstooneel in leven houden. De groep Van de Velde is verdwenen. Het groepje van Staf Bruggen heeft zich dapper geweerd en blijft leven. Dat is al iets in dezen . . .
1925-04-04 Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin (Willem Putman)
  • . . . STERRENDIEF» van Michel De Ghelderode . Op dat oogenblik had Grassin de groep Staf Bruggen verlaten, en was naar de groep Van de Velde teruggekeerd. Het is daar ten andere dat hij ook een paar kansen krijgen zou als regisseur. Maar in «DE STERRENDIEF» was . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
  • . . . «Ulenspiegel» wees een weg aan. Ten andere, de flamingantische geest was op dat oogenblik volop aan 't herleven op de planken. Ook in de groep Van de Velde greep men bij voorkeur naar Vlaamsen tendenz-werk, nl. «Gudrun» van Rodenbach en «Tijl II» van Van de . . .