Advanced Search found 2 item(s) featuring "F. Luns"

1934-01-24 Passiespel en spelers te Amsterdam (A.d.M)
  • . . . Amsterdamsch "anno sancto-spel" in Juni l.l. en heeft een diep religieusen ondergrond. De taak is met grooten ernst aangepakt. De artistieke leiding van F. Luns (met de middeleeuwsche literatuur bovendien sedert jaren vertrouwd), het protectoraat van den Katholieken Kunstkring " De Violier ", de bemoeiing van mannen als
1933-02 Passiespel en spelers te Amsterdam, door Al. De Maeyer (Aloïs de Maeyer)
  • . . . Amsterdamsche «anno sancto-spel» in Juni 11. en heeft een diep religieusen ondergrond. De taak is met grooten ernst aangepakt. De artistieke leiding van F. Luns , (met de middeleeuwsche literatuur bovendien sedert jaren vertrouwd) het protectoraat van den Katholieken kunstkring « De violier », de bemoeiing van mannen als