Advanced Search found 2 item(s) featuring "F.D.R."

1929-02-17 Weer een nieuwe Vlaamsche Operette (F.D.R.)
  • . . . Wij hopen van ja, en zijn ervan overtuigd, dat Vrijdag aanstaande al de Brusselsche tooneelliefhebbers en kunstminnaars op de vertooning aanwezig zullen zijn. F.D.R. . . .
1929-01-14 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Dorpspoëet" en "Escurial" (F.D.R.)
  • . . . laatste tram nog te halen en aldus een gedeelte van het prachtig werk van den heer de Ghelderode te moeten missen. F. D. R. . . .