Advanced Search found 2 item(s) featuring "Emmet Lavery"

1937-03-06 "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel (Anon.)
  • . . . te Brussel Het gezelschap van den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel heeft niet geaarzeld het treffend drama van den Amerikaan Emmich Lavery op zijn programma te brengen van de a.s. week. Dit initiatief en deze durf verdient alle lof en dient dan ook gesteund te . . .
1937-03-08 "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg van Brussel" (R.R.)
  • . . . den Kon. Vlaamschen Schouwburg van Brussel" In zich zelf is een opvoering van een werk als "Het Voorste Legioen" van Emmet Lavery een gansche gebeurtenis in het tooneelleven. Ons hedendaagsch tooneelrepertorium, ook het katholieke, is inderdaad niet zoo heel rijk aan stukken die torenhoog boven . . .