Advanced Search found 3 item(s) featuring "Ebbe Hamerik"

1939-07 HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 (August Monet)
  • . . . 18 December 1926 : «De Tragedie van Salomé», van Florent Schmitt . Op Zaterdag 9 April 1927 : «Bacchanale» van Ebbe Hamerik , op een scenario van zijn leermeester Frank Van der Stucken . Als interessante gebeurtenis in dit seizoen is nog te vermelden, dat, . . .
1939-07 HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39 (August Monet)
  • . . . Deze van «Monna Lisa», van Max von Schillings , op Zaterdag 24 December 1938 , en deze van «Leonardo da Vinci», van Ebbe Hamerik , op Dinsdag 28 Maart 1939 , — die in den vollen zin een «creatie» was, want dit Deensche werk werd tevoren nog nergens . . .
1939-07 HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 (August Monet)
  • . . . van «De Legende van Sakuntala», van den Italiaanschen componist Franco Alfano ; van «Sadko», van Rimsky-Korsakoff en van «Stepan», van Ebbe Hamerik . De eerste had plaats op Zaterdag 6 December 1924 en de toondichter was er opzettelijk dagen tevoren reeds voor in onze stad . . .
  • . . . nadien — op Zaterdag 21 Maart — nóg een troefkaart van belang op tafel wierpen : «Stepan» van den jongen Deenschen toondichter Ebbe Hamerik . De eerste rolverdeeling van «Sadko» was : «Sadko» : H. Drost, «Lioebawa» : A. Plato, «Niejata» : Mevr. Drost-Van Wely, «Froma Nazaritz» : . . .