Advanced Search found 2 item(s) featuring "De Violier, Antwerpen"

1934-01-24 Passiespel en spelers te Amsterdam (A.d.M)
  • . . . ernst aangepakt. De artistieke leiding van F. Luns (met de middeleeuwsche literatuur bovendien sedert jaren vertrouwd), het protectoraat van den Katholieken Kunstkring " De Violier ", de bemoeiing van mannen als Anton van Duinkerken , o.m., voor de vertaling en aanpassing van het oorspronkelijke, in samenwerking met
1933-02 Passiespel en spelers te Amsterdam, door Al. De Maeyer (Aloïs de Maeyer)
  • . . . ernst aangepakt. De artistieke leiding van F. Luns , (met de middeleeuwsche literatuur bovendien sedert jaren vertrouwd) het protectoraat van den Katholieken kunstkring « De violier », de bemoeiing van mannen als Anton van Duinkerken , o.m., voor de vertaling en aanpassing van het oorspronkelijke, in samenwerking met