Advanced Search found 3 item(s) featuring "Cesar van Cauwenberghe"

1922-03-12 De nachtkroeg (Cr.)
  • . . . van dien aard opgedischt, waarin men een afkeer wekken wil van nachtkroegen en kotjes waar ongeluk en ellende tierige planten zijn. Zoo gaf Van Cauwenberg ons "De Blonde", zoo pas kregen wij "De Hel" en nu de "Nachtkroeg". Deze stukken wegen allen even zwaar, of beter, even... licht. . . .
1923-09-24 De advokaat der armen (J.B.)
  • . . . TE BRUSSEL, Kon. Vlaamsche Schouwburg : "De Advokaat der Armen" ( Jules Mary ). Een tweede sensatiedrama: na Cesar Van Cauwenberg , Jules Mary . En op het affiche kunnen we vernemen dat we de volgende week nog wat van dergelijken aard krijgen. . . .
1934-05-02 De Gebroeders De Grave (D.)
  • . . . kiezen die de liefhebbers zeker naar de Lakenstraat moeten lokken Het eerste stuk dat ze opvoeren is het bekende volksdrama van Cesar van Cauwenbergh , dat deze schrijver uit het zoo beroemd proces der Gebroeders De Graeve getrokken heeft. Al wie iets of wat de vijftig jaar . . .
  • . . . droeven nacht laten blinken. Mirey werd ontmaskerd en hij onderging zijn verdiende straf. Dit is in 't kort het romaneske beroemd proces waaruit Cesar Van Cauwenberghe zijn stof haalde voor een drama dat theater, proces noch pleidooi, inderdaad een eenvoudig tooneelgewrocht zonder meer is, hetwelk overal, en nu . . .