Advanced Search found 3 item(s) featuring "Consortium der Artisten"

1934-05-25 De ridder van den Kousenband (L.V.G.)
  • . . . evenwel reeds al te dikwijls bedrogen uitgevallen om zich nog door dergelijk vooruitzichten te laten paaien, en het resultaat is jammer genoeg voor het Consortium der Artisten , dat het tooneelpubliek de vele oproepen slechts matig beantwoordt. De faam van "De Ridder van den Kouseband" wordt wel een weinig overdreven, . . .
1934-05-08 De Bultenaar (J.V.G.)
  • . . . Te Antwerpen, Koninklijke Nederlandsche schouwburg : "De Bultenaar" door Bourgeois en Féval De verwachtingen die het Consortium der Artisten gebouwd heeft op de vroeger-succes-draken om de belangstelling van het publiek hierop te wekken, blijven zonder resultaat en deze draken blijken al . . .
  • . . . worden, is het duidelijk geworden dat de aanvankelijk bevredigende opkomst van het publiek eerder aan nieuwsgierigheid, dan aan werkelijke belangstelling moet toegeschreven worden. Het Consortium der Artisen heeft ook maar eenvoudig tot den aftocht besloten, en in plaats van de in uitzicht gestelde opvoeringen van meer andere draken, kondigt . . .
1933-06-30 Kon. Nederl. Schouwburg. Nabeschouwingen over het verloopen seizoen (Anon.)
  • . . . aan de kranten. -- Zooals die nu worden opgesteld, is hun invloed, bij het publiek nul. Wij vragen geen akademische vertoogen, maar, zooals het Consortium der Artisten van zijn mededeelingen lokvogels maakte, kan voor W. Benoy een kostbare aanduiding zijn. 3. -- Inkrimping van het gunstkaartenstelsel. -- . . .