Advanced Search found 3 item(s) featuring "C.Q."

1931-10-16 "De Barbier van Sevilla" door het Vl. Volkstooneel te Brussel (C.Q.)
  • . . . niet het minst de kwieke, luchtige muziek van Karel Albert droegen het hunne bij tot het uitbundig succes van den avond. C.Q. . . .
1929-03-05 "Lucifer" door het Vlaamsche Volkstooneel in het Paleis van Schoone Kunsten te Brussel (C.Q.)
  • . . . uitgesponnen renaissance-kunst zulke dramatische vonken spatten. Het overtalrijk publiek heeft zich over de voorstelling getogen betoond en er was gul en langdurig applaus. C.Q. . . .
1927-05-15 "Jacob van Artevelde": Van Verschaeve door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (C.Q.)
  • . . . verband niet best haar deel te begrijpen. Ook de regie was minder verzorgd dan we dit van het Vlaamsche Volkstooneel gewend zijn. C.Q. . . .