Advanced Search found 3 item(s) featuring "Anton van Duinkerken"

1934-01-24 Passiespel en spelers te Amsterdam (A.d.M)
  • . . . Luns (met de middeleeuwsche literatuur bovendien sedert jaren vertrouwd), het protectoraat van den Katholieken Kunstkring " De Violier ", de bemoeiing van mannen als Anton van Duinkerken , o.m., voor de vertaling en aanpassing van het oorspronkelijke, in samenwerking met Ch. Nijpels , en meerdere andere, doen het beste . . .
1933-02 Passiespel en spelers te Amsterdam, door Al. De Maeyer (Aloïs de Maeyer)
  • . . . Luns , (met de middeleeuwsche literatuur bovendien sedert jaren vertrouwd) het protectoraat van den Katholieken kunstkring « De violier », de bemoeiing van mannen als Anton van Duinkerken , o.m., voor de vertaling en aanpassing van het oorspronkelijke, in samenwerking met Ch. Nijpels , en meerdere andere, doen het beste . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
  • . . . (Het gedicht eischte dit). Hongersnood, van Guido Gezelle De verteller + de begeleidende verklanking der bereikte emotie. Charlie verliefd, van Anton van Duinkerken . De tekst ontleed -- de emotie bepaald -- de geëigende spreker met zijn bijzonderen toonaard vertolkte zijn deel. De lof der zeevaarders . . .
  • . . . De tekst ontleed -- de emotie bepaald -- de geëigende spreker met zijn bijzonderen toonaard vertolkte zijn deel. De lof der zeevaarders van Anton van Duinkerken was wellicht het interessantste. Er was een spreker die gewoon den tekst voordroeg. De anderen vormden den klankwand voor den lezer, zij . . .