Advanced Search found 3 item(s) featuring "Guillaume Apollinaire"

1921-08-26 EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST III (Karel Van de Woestijne)
  • . . . heel goed op de hoogte van de literatuur, inzonderheid de Fransche, tot en met de jongste, reeds geëvolueerde vertegenwoordigers van het symbolisme, een Guillaume Apollinaire , bijvoorbeeld, en een André Salmon . Doch, daar werd ineens alles stop gezet, en wij - het dient erkend - die gaarne . . .
1921-08-24 EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSCHE KUST I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Nieuwpoort, ditmaal en ten tweeden male wél genoemd, dan stokt eene geweldige emotie in onze keel. En wij denken aan eene anecdoot van Guillaume Apollinaire , in zijn laatste werk "La femme assise", dewelke anecdoot een nieuw symbool ent op het symbool dezer verwoeste streken die ons leiden naar . . .
1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
  • . . . zouden wezen voor het te geven spektakel. «Méfiez-vous» luidt het. En waar de « Groupe libre » in zijn programma-verklaring zich beroept op : Appolinaire , Jarry , Cocteau , Tzara , Ribbemont-Dessaignies , Aragon , Teirlinck , Achard , Périer , . . .