Advanced Search found 3 item(s) featuring "Alexander Tairov"

1925-01 Om een nieuw repertoire, of het "Volkstoneel" in het gedrang (Wies Moens)
  • . . . acteur een psycholoog gemaakt; zij heeft van hem gemaakt : een spreekbuis van de dichter, de literator, en in het ergste geval, aldus Tairoff , een neurasthenicus! De speler in hém, dat wat de acteur hoofdzakelik zou moeten zijn, heeft het naturalisties toneel verstikt onder karrevrachten literatuur en de . . .
1938-11 "De Knecht van twee Meesters" van Goldoni (Willem Putman)
  • . . . door «De aangebrande Hutsepot». Het is nog plezieriger dan Van Peene . Goldoni , verbeterd door Verheyen ! Laat Taïroff er maar buiten. Dit is een prospectus uit «'t manneke uit de maan». Pallieter, Breughel , Tijl, Breeroo ! Vlaamsche worsten, . . .
1926 Anton van de Velde: "Tijl" (Lode Monteyne)
  • . . . daaromtrent slechts luttele aanduidingen... Blijkbaar deelt Anton van de Velde , zoo niet geheel dan toch gedeeltelijk, de opvattingen van den Rus Alexander Tairoff , voor wie de zgn. tooneelliteratuur enkel materiaal is, waarmee regisseur en speler het stuk scheppen ! Tijl is niet literair... . . .