Advanced Search found 3 item(s) featuring "Arthur Honegger"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . den eleganten en geestigen Wolf-Ferrari . En weldra komen aan de beurt ; De Egyptische Helena van Strauss , Judith van Honeger en Falstaff, het al te weinig bekende meesterwerk van Verdi . Het is algemeen bekend, dat de Opera een orkest bezit . . .
1933-08-11 Het openluchttheater te Brasschaat. "Elckerlyc" en de danseres Akarova (Anon.)
  • . . . uitgroeien. In haar dansenreeks stippen wij vooral aan : l'Orestie ( Milhaud ) waarin zij epische tafereelen uit haar bewegingen naarvoorwaaieren liet, Pacific ( Honegger ) waarin zij bracht een rhythmische tegenwaarde van het muzikale kerngegeven, Fêtes ( Debussy ), dat ons evenwel niet vrij leek van Japansche, remmescentie. Door . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
  • . . . niet op het actief van 1930 - 1931 ? De eerste opvoeringen van «De Egyptische Helena», van Richard Strauss , van «Judith» van Honegger , van «De Verzonken Klok» van Respighi , — drie monumentale meesterstukken, waaraan hier alle verschuldigde eer bewezen werd. Dat dit laatste, met zijn . . .