Advanced Search found 2 item(s) featuring "Arnoul Greban"

1934-01-24 Passiespel en spelers te Amsterdam (A.d.M)
  • . . . genetus" en tot een waardig besluit ervan zal, einde Maart a.s. te Amsterdam, een reconstructie van een middeleeuwsch passiespel, in de lijn van Arnoul Greban , worden gegeven. "De bedoeling der Passiespelen is allereerst, om de dramatische kunst wederom in nauwer contact te brengen met het Leven van de . . .
1933-02 Passiespel en spelers te Amsterdam, door Al. De Maeyer (Aloïs de Maeyer)
  • . . . en tot een waardig besluit ervan zal, einde Maart a, s. te Amsterdam, een reconstructie van een middeleeuwsch passiespel, in de lijn van Arnoul Greban , worden gegeven. De bedoeling der passiespelen is allereerst, om de dramatische kunst wederom in nauwer contact te brengen met het leven der Kerk, . . .