Advanced Search found 3 item(s) featuring "André De Ridder"

1925-07-23 FEESTWEEK I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . over goed-ingerichte diensten voor de wetenschap die men statistiek noemt, - een wetenschap die bij de Gentsche universiteit gedoceerd wordt door den letterkundige André de Ridder . Die diensten nu hebben de gewoonte, op vasten tijd, om de tien jaar, al de voorradige Belgen, van welken leeftijd of geslacht . . .
1926 Ernest W. Schmidt: "Tilly's Tribulaties" (Lode Monteyne)
  • . . . speciale levenskijk hoogtij viert. Doch de strakheid van lijn wordt er door gebroken, de vlucht der naar veralgemeening strevende gedachte schijnt wel verlamd. André de Ridder , brengt bij de beoordeeling van het stuk, den naam van Bernard Shaw te pas. «Men gelieve . . .
1926 Herman Teirlinck: "De vertraagde film" (Lode Monteyne)
  • . . . bestaan om zijn schepselen moeten voelbaar maken in een roman of in een tooneelspel, heeft hij reeds vroeger verkondigd in een interview met André de Ridder . Zoo zullen -- aldus de auteur -- de tooneelen zich als het ware ontrollen in schermen van geluiden, van . . .