Advanced Search found 2 item(s) featuring "Arthur Cornette"

1934-11-24 "De zachtmoedige". "De man onder 't bed" door J. Dostojewski (Victor J. Brunclair)
  • . . . gebeuren moeten dan de dialogen de bij uitstek onstoffelijke problemen van den grooten Rus laten doorschemeren. De eenige tekortkoming die wij den bewerker Aug. Corbet kunnen aanwrijven is een gebrek aan concentratie, vooral dan in het tweede stuk. Hij heeft zich blijkbaar laten leiden door een verlangen naar . . .
1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
  • . . . vijftigtal prachtvaandels van onze maatschappijen bij deze apotheose hadden gevoegd. Hier werd de stichter der Vlaamsche Opera toegesproken door den heer Arthur Cornette jr . waarna nog het woord gevoerd werd door Emiel Wambach , namens het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium , door den heer