128 document(en) met "vindt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Iemand als Jan Decorte onderbreekt altijd dadelijk als hij iets niet goed vindt, omdat de eerste indruk voor hem de juiste is. Jij ook

Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
Je vindt er dezelfde dualiteit tussen bewuste pose en totale spontaneïteit in terug

Spielerei met schilderkunst en dagelijkse sleur: "De... • 23 mei 1986
Terwijl Wolfgang een groot schilderij aan het uitwerken is, vindt Leonard zijn "wellustige vrouw" in Mevrouw Derkinderen (Annet Malherbe), die met haar man (een intellektueel volgens eigen zeggen

"Silicone", een woord dat niet komt: Rijnders'... • 2 juni 1986
Ze vindt altijd maar andere woorden voor de nutteloze protese, en verwerpt ze weer; maar het is symptomatisch dat ze het woord niet hoort als het valt in een gesprek tussen Adolf en Gustav

Einde van romantische illuzie: "Le diable au... • 8 november 1986
Op die manier is dit stuk dus niet alleen een reflektie over tekst en teater, maar ook over het mekanisme waarmee de oorlog tussen de seksen op het romantische slagveld zijn beslag vindt

BKT brengt indringend stuk over mensenrechten: "De... • 10 december 1986
En dat vindt ze niet bij de ambassadeur

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
Een project dat Tillemans zelf blijkbaar erg prikkelend vindt

Hoopgevend geraas en gebral in Gerardjan Rijnders'... • 20 januari 1987
Rijnders zelf vindt het fenomeen dat mensen met zoveel energie doorgaan met zo'n zinloos projekt hoopgevend

Lekker leuk circus • 23 januari 1987
wanneer ze doen alsof niemand zijn juiste plaats vindt in de coulissen bij de aanvang van de voorstelling) zijn perfekt getimed

Gesprekken vol (zelf)bedrog: "Het kompromis" van Istvan... • 24 januari 1987
En het stuk suggereert eigenlijk dat die bedrieglijkheid een onvermijdelijke konstante is, omdat in de woorden een subtiel spel van machtsrelaties zijn beslag vindt

Sophocles knap vertaald naar Amerikaanse politiek: "Ajax"... • 25 mei 1987
Die is toegewezen aan Odysseus, terwijl Ajax vindt dat hij als moedigste onder de generaals daar recht op heeft

Paul Peyskens op de Vlaamse Zomer: De... • 24 augustus 1987
Mamillius vindt een droef verhaaltje met spoken en geesten meer geschikt voor de winter

Jean-Claude Gallotta een week in de Singel:... • 19 november 1988
Dat is dus wat Gallotta nu precies boeiend vindt aan dansvoorstellingen maken: dezelfde gebaren en gebeurtenissen krijgen op een ondefinieerbare manier een ander karakter als je de volgorde of de

Dertigers toveren tienerfantazieën: "L'amour, la mort" van... • 21 december 1988
Het gegeven is overbekend, maar het gegrinnik en gelach in de zaal toont aan dat het publiek dit biezonder leuk vindt, zeker als het met zoveel métier gedaan wordt

Kritische benadering van gruwelijke spelletjes: "Madame de... • 21 januari 1989
Al weigert ze hem eens hij vrij gekomen is. Haar moeder daarentegen vindt er een duivels plezier in hem via slinkse wegen geïnterneerd te houden en ondertussen binnen te dringen in de wereld van haar

Subliem minimalisme: "Wittgenstein Incorporated" • 11 februari 1989
zelf belangwekkend vindt

Lach ermee, ja, lach ermee!: "Naar Vulvania"... • 15 december 1989
vindt, of evengoed gewoon flauwekul zoals zijn eigen stuk

Sireuil: "Marianne" is afscheid van mijn jeugd:... • 8 februari 1990
Door de achterdocht van haar man, de onvoorzichtigheid van Marianne en Octave en het blinde verdriet van Coelio, vindt deze laatste de dood

"Sigmaringen (France)" is staaltje vakmanschap van Daniel... • 21 april 1990
Wat de oude premier van het regime, Laval (Gilles Segal) en de schrijver Céline (Jean-Paul Farré) al van in het begin voorzien hadden, vindt zo zijn beslag...Je moet wel gek zijn als je een van de protagonisten sympatiek vindt

Het verval van de rede • 26 december 1990
bijzonder de (markt)-evolutie in het Oostblok, geen gehoor meer vindt voor de principes van licht, orde, evenwicht en machteloos moet toezien hoe zijn "handel" (letterlijk en figuurlijk) overgenomen wordt door