5 document(en) met "slinkse"


Kritische benadering van gruwelijke spelletjes: "Madame de... • 21 januari 1989
Al weigert ze hem eens hij vrij gekomen is. Haar moeder daarentegen vindt er een duivels plezier in hem via slinkse wegen geïnterneerd te houden en ondertussen binnen te dringen in de wereld van haar

Het verhaal van Freuds ontdekkingen : De... • 1 maart 1994
Meer zelfs, dat helder en eenduidig betoog wordt door het voortdurend in allerlei slinkse vermommingen opduikend verlangen steeds meer onbereikbaar

Theater zoekt begripvol publiek • 16 maart 2002
Een andere benadering vind je in de performance waar het publiek op slinkse en minder slinkse wijzen erop geattendeerd wordt dat zijn perceptie mee de betekenis en het verloop van het gebeuren bepaalt

Van alles en nog wat • 22 januari 2003
Via slinkse maatregelen slaagt ze er ook in zijn naam te achterhalen

Hedendaags theater is vaak even conservatief als... • 20 februari 2007
Dat is waar, maar toch kan ik mij soms niet van de indruk ontdoen dat het hedendaagse theater op slinkse wijze even conservatief is als toen