1 document(en) met "queer"


B-visible, een queerathon in Gent • 13 oktober 2002
Queer theory en queer practice morrelen aan de bestaande verwachtingspatronen die in een bepaalde socio-culturele context de identiteitsconstructies van mensen regelen en bepalen...Voor de gelegenheid nodigde Sarma de Britse theaterwetenschapper en specialist in queer theory Martin Hargreaves uit om doorlopend observaties te schrijven en te publiceren op de site van Sarma...Naast haar bijdrage aan de nomadische tentjes geeft ze ook een lezing waarin ze nader ingaat op de relatie tussen het werk van de Franse filosoof Gilles Deleuze en de queer theory