3 document(en) met "eau"


Discordia ontdekt: mot in Hugo Claus' myte:... • 2 maart 1988
de voorstelling werden Clausfragmenten onderbroken door fragmenten van Le verre d'eau van Eugène Scribe, een toneelauieur en librettist uit de 19de eeuw...Le verre d'eau was het verhaaltje wel min of meer te volgen, maar het totale gebrek aan inkleding reduceerde het tot een door het publiek te rekonstrueren raadseltje

Daniel Larrieu schept sfeer met zachte beeldenstroom • 3 februari 1996
Behalve in Mica ou le sourire d'eau gebruikt Larrieu telkens collages van bestaande, muziek, van moderne komponisten als Holger Czukay en Philip Glass tot ethische en klassieke muziek, met

Het lichaam tussen erotiek en doodsdrift: ACHTERGROND... • 8 februari 2005
Etant donnés: 1° la chute d'eau, 2° le gaz d'éclairage' biedt door kleine spleten, als in een peepshow, een blik op de vagina van een vrouw