1 document(en) met "Jan Grosfeld"


Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998
Je vindt er een aantal interviews met de acteurs en Jan Lauwers zelf door beeldend kunstenaar Jan Grosfeld en Jan Denolf, een aantal uittreksels uit de Snakesong Trilogy en ten slotte vier teksten van...Een opmerking van Lauwers in het gesprek met Jan Grosfeld over de titel van het boek geeft echter een bepaald perspectief aan wat volgt...Jan Denolfs bijdrage, "Voyage a Paris", borduurt door op verwante thema's aan de hand van Freud of Lacan, maar kan door die topzware theoretische lading niet veel bijdragen aan de bijzonder