1 document(en) met "Jan Denolf"


Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998
Je vindt er een aantal interviews met de acteurs en Jan Lauwers zelf door beeldend kunstenaar Jan Grosfeld en Jan Denolf, een aantal uittreksels uit de Snakesong Trilogy en ten slotte vier teksten van...Rudi Laermans, Stefan Hertmans, Jan Denolf en Lieven De Cauter...Jan Denolfs bijdrage, "Voyage a Paris", borduurt door op verwante thema's aan de hand van Freud of Lacan, maar kan door die topzware theoretische lading niet veel bijdragen aan de bijzonder