3 document(en) met "Games People Play"


De magie van een wandelende eenjarige: Theater,... • 6 november 2007
Games People Play van beeldend kunstenaars Dora Garcia en Richard Venlet en theatergezelschap Transquinquennal begon bijvoorbeeld ooit als een object, een pingpongtafel in beton

Waar is het kunstwerk? • 8 november 2007
Games People Play (Vernissage II)' razen beeldende kunstenaars Dora Gartia en Richard Venlet, psychiater Eric Thys en het theaterensemble Transquinquennal in ijltempo door die ideeëngeschiedenis

Waar is kunst? • 1 februari 2008
Die vraag, of 'kunst' geen effect is van een bepaalde conditionering van onze hersens, wordt op een meer complexe, en zeker meer ironische manier uitgespit in Games People Play, een magistrale...Games people play (vernissage II) bewerkt het materiaal van Vernissage tot een nog complexer werk...Zie je in de video van Vernissage het publiek al heel nadrukkelijk (bijna 5' van de video zijn gewijd aan het publiek dat binnenkomt en zijn plaats zoekt), in Games wordt het gewoonweg mee