2 document(en) met "Elle s'en foot"


Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
De titel van Kuypers' koreografie, Elles s'en foot, wat tegelijk "het kan hun niet schelen" en "ze vervoetballen zich" betekent, verraadt een programma, een idee achter de voorstelling over de plaats...Door de vertraging, en omdat de voetballers geen mannen maar vrouwen zijn (die er "verstand" van hebben), kijk je voortdurend met het ene oog naar observaties over het voetballende lichaam, en met het...Dat samen dezelfde bewegingen uitvoeren, maar dan in verschillende grondpatronen, en met andere inzetten komt later terug als Kuypers en Behiels dansen rond muziekstandaarden, waarop partituren met

Patricia Kuypers: willen wegvliegen: Dansevenement: "Ceci n'est... • 4 februari 1988
Met "Action/Passion" is Patricia Kuypers niet aan haar proefstuk toe: ze werkte al eerder samen met Steve Paxton in "Ave Nue" en bracht verleden jaar het sterk door die laatste gekleurde "Elle s'en...zaal en op de scène luidsprekers opgehangen zijn, die het mogelijk maken dat het geluid echt "rondwaart" in de ruimte, en dus ook op een puur ruimtelijke wijze samenvalt of afwijkt van de dans...En al is het niet allemaal tot in de puntjes verzorgd, en zijn er ongetwijfeld velen die het technisch beter en nauwkeuriger zouden kunnen uitvoeren, toch is dit een af en toe zeer fascinerende