5 document(en) met "Dada"


De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Hoe kan je bijvoorbeeld dada-kunst losdenken van het turbulente Europa rond WOI en de sfeer van cabarets en achterzolders

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
Warhols Factory werden in zekere zin de wanden tussen kunst en het gewone leven, waarin de vooroorlogse dada-beweging al flinke bressen geslagen had, definitief geslecht

Niet langer onbekend en onbemind: Vijfde editie... • 10 december 2003
Ze studeerde van 1996 tot 1999 aan PARTS in Brussel, en creëerde daar later het opgemerkte 'Attention'. In Polen werkte ze bij het gezelschap Dada Von Bzdülow, tot ze om amoureuze redenen verhuisde

CONCRETE ABSTRACTIE: DANS • 1 januari 2006
Het duurde niet zo lang - in politiek opzicht tot WO I en in artistiek opzicht tot de opkomst van 'Dada' - vooraleer velen beseften dat het symbolisme schaamteloos de sacrale oorsprong van theater

Waar is kunst? • 1 februari 2008
Enkele jaren geleden organiseerde Centre Pompidou een grote overzichtstentoonstelling van Dada