3 document(en) met "Bianco toont Greco"


Hoe verbeelding dans wordt: Emio Greco met... • 27 februari 1997
Maar als Greco enig gekakel voortbrengt is er geen twijfel meer over welk dier hij toont...Deze finale, gevolgd door een nogal komische interpretatie van Brels Ne me quitte pas toont het hele arsenaal van Greco's kunnen...Emio Greco is nog te zien op Festival De Beweeging, op 6 en 7 maart

Tweemaal bevreemdende lichamen • 5 maart 1998
Een andere opvallende naam is Emio Greco, ex-Forsythe en ex-Fabre, die hier het tweede, "rode" deel van zijn cyclus Fra Cervello e movimento toont...Net als in Bianco toont Greco een lichaam dat niet meer beantwoordt aan de modale ervaring van eenheid tussen "geest en lichaam". In een donkerrode fluwelen doos zien we bij aanvang in een nauwe...Als een bijna absurd contrast zie je in momenten van opperste chaos een afbeelding van Greco's hoofd, het prototypische lichaamsdeel waardoor een mens iemand wordt, tegen het achterdoek verschijnen

Emio Greco tussen ernstig en absurd • 3 april 1999
Emio Greco tussen ernstig en absurd Van onze medewerker BRUSSEL -- Extra Dry sluit een cyclus van choreograaf en danser Emio Greco af...Deneys gaat voor Greco staan en beider ledematen vormen samen een vreemd beeld, iets als een veelarmige Indische God...Schortte Greco in Bianco en Rosso zijn bewustzijn als het ware op om alleen zijn lichaam te laten spreken, nu is het alsof elke danser zijn individualiteit opschort ten voordele van de dynamiek van