3 document(en) met "Amsterdammer"


Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
Ze draagt de zelfbewuste signatuur van de artistieke keuzes van de oprichters en spilfiguren, de Amsterdammer Tom Jansen en de Brusselaar Josse De Pauw

Spel vol nuances in verhaal Dirk Roofthooft • 1 maart 1996
GENT -- Laagland, de organizatie waarin akteurs-auteurs Tom Jansen en Josse De Pauw hun krachten verenigen, gaf aan de Amsterdammer Hans Aarsman een schrijfopdracht voor een nieuw stuk

Revolutionair choreograaf : Eva van Schaik over... • 17 juli 1997
Van Schaik is critica en publiciste over dans voor, onder meer, Trouw, Ballett International, Ons Erfdeel en De Groene Amsterdammer