Date 2001-06-13

Publication De Tijd

Performance(s)

Artist(s) Olivan, Roberto

Company / Organization Natural Strange Days

Keywords olivannaturaldaysstrangebeursschouwburgkwikzilverenomloopsnelheidrondreizentortosainfo@beursschouwburg

Eenheid in veelheid

Iedereen zal zich wel al eens afgevraagd hebben waar het naartoe moet met de steeds hogere omloopsnelheid van informatie en beelden in onze samenleving. Wie kan die nog verwerken, laat staan er iets mee aanvangen. De vraag heeft zelfs een aanzienlijke filosofische pedigree, bijvoorbeeld met een denker als Benjamin, die de vluchtigheid van de belevenis tegenover het langzame accumulatieproces van de ervaring stelt. Voor Roberto Olivan, de gedrongen, kwikzilveren danser uit Barcelona die sinds 1997 deel uitmaakt van Rosas, is de vraag pregnant. Als je hem probeert te bereiken, is de kans groot dat hij ergens op de wereldbol aan het rondreizen is. Zijn wereld ziet er elke dag anders uit en lijkt in niets nog op het Spaanse Tortosa, waar hij geboren werd. Ook nu: nog maar net terug van een tournee in Japan presenteert hij deze week in de Brusselse Beursschouwburg een eigen choreografie, gemaakt op uitnodiging van Het Net in Brugge, die precies rond deze thematiek draait.

In Natural Strange Days vraagt Olivan zich af hoe je je moet verhouden tot tendensen in de westerse samenleving als globalisering, consumptiedrang, snelheid. Fenomenen die de wereld een steeds complexere aanblik geven en mensen er van de weeromstuit toe brengen op zichzelf terug te plooien. Zijn artistieke antwoord is een zoektocht naar de uitgepuurde eenvoud die je ook in Japanse haikus vindt. Als danser en choreograaf werkt hij daarvoor niet met een formele bewegingstaal: zijn materiaal is een dynamische, voor een deel geïmproviseerde choreografie die ontstaat uit een observatie van dagelijkse handelingen. De input van herinneringen en emoties van de andere dansers - David Hernandez, Martin Kilvady, Sandra Sales, Kasia Chmielewska - vormen een belangrijk onderdeel van deze choreografie. Op die manier wil hij zo dicht mogelijk aansluiten bij wat ons ook in het reële leven werkelijk drijft.

Er is echter niet alleen dans. Olivan gebruikt in de voorstelling teksten en vroeg ook bijdragen van andere kunstenaars. Muzikant Miquel Berniat maakte een compositie met tapes en akoestische percussie die onder anderen door Jean-Luc Plouvier en George van Dam uitgevoerd worden. Het scènebeeld wordt verzorgd door Ruth Estevez en aangevuld met videobeelden van Ramon Balagué. Hoewel die veelheid enigszins paradoxaal lijkt, heeft Olivan hier een eenvoudige verklaring voor: hij betracht in de voorstelling een terugkeer naar onze natuurlijke handelingen, maar wil ze tegelijk plaatsen in een hedendaagse, en dus verstrooide context.

Natural Strange Days is te zien in de tijdelijke locatie van de Beursschouwburg, Kazernestraat 37, 1000 Brussel van 14 tot 16 en van 19 tot 23 juni, telkens om 20u30. Voor reservaties kan u terecht bij de Beursschouwburg, Tel. 02/513.82.90 of info@beursschouwburg.be . Voor meer informatie : http://beursschouwburg.vgc.be of het-net@skynet.be .