Date 2001-05-09

Publication De Tijd

Performance(s) Twelve seasonsIn Between

Artist(s) Noiret, Michèle

Company / Organization

Keywords stockhausennoiretdierenriemseasonssysteemtierkreisbetween’microfoontjescameraatjesschakelaars

In de voetsporen van de meester

Aan deze zijde van de taalgrens geniet choreografe Michèle Noiret weinig bekendheid. Toch timmert zij in Franstalig België al lange tijd aan de weg. Op het KunstenFESTIVALdesarts presenteert zij met zes dansers van haar Compagnie 'Twelve Seasons' op 'Tierkreis' ('Dierenriem'), muziek van Karlheinz Stockhausen voor klarinet, fluiten, trompet en piano. De muziekkeuze is geen toeval, want Noiret werkte sinds haar studietijd in Béjarts Mudra-school jarenlang samen met Stockhausen aan een systeem om zijn muzikale structuren in dans te verbeelden. Dat resulteerde in een hoogst complex en zeer gecodeerd systeem van bewegingen. Uiteindelijk ervoer de danseres dat systeem als een te nauw keurslijf. Zij ging op zoek naar haar eigen innerlijke stem, los van muzikale beperkingen. Verrijkt door die ervaring zoekt ze nu weer de muziek van Stockhausen op. De muziek wordt live vertolkt op het podium door het Trio European Wind, maar het zijn de dansers die het voortouw nemen in de ontwikkeling van de voorstelling. Het thema van de dierenriem vormde de inspiratiebron voor de choreografie. In deze voorstelling zet Noiret ook de experimenten met interactieve technologie voort die zij reeds aanvatte in haar vorige voorstelling ‘In Between’. Niet alleen gebruikt ze die nu om de ruimte op poëtische manier te manipuleren, bovendien wil ze dat ook haar dansers daardoor muzikanten en cineasten worden, 'schakelaars van beelden en klanken'. Door microfoontjes op hun lichaam wordt het geluid dat zij al dansend maken een tweede muziekpartituur. Cameraatjes halen details van de beweging en soms zelfs een beeld van de kijkers naar voren.

'Twelve seasons' is te zien in 'Les Tanneurs', Huidevettersstraat 75, 1000 Brussel (vlak bij de Kapellekerk) op 11, 12, 13, 17, 18, 19 en 2O mei om 20.30 uur en op zondag 16 mei om 19.30 uur.

Tickets en info bij de Munt: www.demunt.be of 070/233.939 of bij KunstenFestivaldesArts, info@kfda.be of tel. 070/222.209.

Samenstelling: Pieter T'JONCK