Biblio­grafie van vertalingen en bewer­kingen van Griekse drama­teksten in het Neder­lands

Deze lijst is gebaseerd op bestaande bron­nen, aangevuld met eigen onder­zoek in biblio­theek­catalogi. Niet op­geno­men werden ver­ta­lingen van fra­gmen­ten van tra­ge­dies, en ver­ta­lingen die in les­boeken gepu­bli­ceerd werden.

De onder­staande lijst kan gesorteerd wor­den door te klikken op de kolom­hoofdingen.

Ook het brondocument is publiek beschik­baar.

Bespreken op Twitter Bespreken op Facebook

All information on this page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Voor de periode vóór 1924
A. Geerebaert, ‘Lijst van de gedrukte Nederlandsche Vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers’, Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1924, pp. 173-194, 311-399, 749-858. (Digitaal op dbnl.org)
1924 tot 1992
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands. Ambo, Baarn 1992. (Digitaal op dbnl.org)
Na 1992
ANET – catalogus van de Antwerpse wetenschappelijke bibliotheken
OCLC WorldCat – netwerk van biblio­theek­cata­logus­sen

JAAR TITEL LAT. TITEL AUTEUR VERT./BEW. VERTALER/BEWERKER
1545Een Tragedie, ghenaemt AntigoneAntigoneSophoclesvert.Cornelis van Ghistele
1618Treurspel van Edipus en AntigoneOedipus tyrannusSophoclesbew.Willem De Badous
1639ElektraElectraSophoclesvert.Joost van den Vondel
1660Koning EdipusOedipus tyrannusSophoclesvert.Joost van den Vondel
1666Ifigenie in TaurenIphigenia TauricaEuripidesvert.Joost van den Vondel
1668Feniciaensche of Gebroeders van ThebePhoenissaeEuripidesvert.Joost van den Vondel
1668Herkules in TrachinTrachiniaeSophoclesvert.Joost van den Vondel
1671Hippolutos den KroondragerHippolytusEuripidesvert.Jacob Vinck
1737Helena in Egipte; of de gewaande-ontrouwe getrouw bevondenHelenaEuripidesvert.G. Kempher
1789De dood van EdipusOedipus ColoneusSophoclesbew.Willem Bilderdijk
1789Edipus, koning van ThebeOedipus tyrannusSophoclesvert.Willem Bilderdijk
1793Philoctetes, op het eiland LemnosPhiloctetesSophoclesvert.A.L. Barbaz
1803De RiddersEquitesAristophanesvert.Johan Meerman
1811MedeaMedeaEuripidesvert.N.G. van Kampen
1813MedeaMedeaEuripidesvert.Jan ten Brink
1816De PerzenPersaeAeschylusvert.Isaäc da Costa
1819AlcestisAlcestisEuripidesbew.Samuel Iperusz. Wiselius
1819IönIonEuripidesbew.Samuel Iperusz. Wiselius
1820PrometheusPrometheus vinctusAeschylusvert.Isaäc da Costa
1823De Fenicische VrouwenPhoenissaeEuripidesvert.P. Camper
1828De CykloopCyclopsEuripidesvert.Willem Bilderdijk
1834AntigoneAntigoneSophoclesvert.P. Camper
1836AntigoneAntigoneSophoclesvert.A.F. Sifflé
1841HekubaHecubaEuripidesvert.W. Hecker
1855Philoktetes: treurspel naar het Grieksch van Sofokles, in metrische Nederduitsche verzen overgebracht PhiloctetesSophoclesvert.S.J.E. Rau
1856Filoktetes op het eiland LemnosPhiloctetesSophoclesvert.J. van Lennep
1856De WolkenNubesAristophanesvert.J.G.H. Woutersz
1856PloutosPlutusAristophanesvert.J.G.H. Woutersz
1862AntigoneAntigoneSophoclesvert.A.J. ten Brink
1864AlcestisAlcestisEuripidesvert.S.J.E. Rau
1864AntigoneAntigoneSophoclesvert.Y.D. van Dam
1867De Antigone van SophoklesAntigoneSophoclesvert.K. Sijbrandi
1868AntigoneAntigoneSophoclesvert.C.W. Opzoomer
1878Promêtheus in de BoeienPrometheus vinctusAeschylusvert.Albrecht Rodenbach
1878AgamemnonAgamemnonAeschylusvert.H. van Herwerden
1878De Choephoroi, of het LijkenofferChoephoriAeschylusvert.H. van Herwerden
1878De Eumenides of WraakgodinnenEumenidesAeschylusvert.H. van Herwerden
1880De Koning Oedipoes van SophoklesOedipus tyrannusSophoclesvert.H. van Herwerden
1880PrometheusPrometheus vinctusAeschylusvert.L.A.J. Burgersdijk
1881ElektraElectraSophoclesvert.H. van Herwerden
1881Oedipoes te KolonosOedipus ColoneusSophoclesvert.H. van Herwerden
1881AiasAiaxSophoclesvert.J. van Leeuwen
1882De OrestieOresteiaAeschylusvert.A. Pierson
1882PhiloktetesPhiloctetesSophoclesvert.J. van Leeuwen
1883MedeiaMedeaEuripidesvert.A. Flament
1884De Philoktetes van SophoklesPhiloctetesSophoclesvert.A. Flament
1887AgamemnonAgamemnonAeschylusvert.L.A.J. Burgersdijk
1888AgamemnonAgamemnonAeschylusvert.Willem Hecker
1889AgamemnonAgamemnonAeschylusvert.A.H.G.P. van den Es
1889ChoëphorenChoephoriAeschylusvert.A.H.G.P. van den Es
1889EumenidenEumenidesAeschylusvert.A.H.G.P. van den Es
1890AntigoneAntigoneSophoclesvert.H. van Herwerden
1890PrometheusPrometheus vinctusAeschylusvert.Willem Hecker
1891De Zeven tegen ThebeSeptem contra ThebasAeschylusvert.L.A.J. Burgersdijk
1892Oedipus te ColonusOedipus ColoneusSophoclesvert.G.H. Betz
1893De PerzenPersaeAeschylusvert.L.A.J. Burgersdijk
1894Ploutos of eerlijke rijkdomPlutusAristophanesvert.A. Halberstadt
1894De KikvorschenRanaeAristophanesvert.G.H. Betz
1895AntigoneAntigoneSophoclesvert.J. Dermoût
1897De AcharnersAcharnensesAristophanesvert.G.H. Betz
1897AntigoneAntigoneSophoclesvert.J. van Leeuwen
1898Sophocles’ AntigoneAntigoneSophoclesvert.Willem Kloos
1899Plutus: God van den RijkdomPlutusAristophanesvert.J.B. Kan
1899De ChoëphorenChoephoriAeschylusvert.Willem Hecker
1899De EumenidenEumenidesAeschylusvert.Willem Hecker
1900Het VrouwenparlementEcclesiazusaeAristophanesvert.A. Halberstadt
1901De VogelsAvesAristophanesvert.H.C. Muller
1903AiaxAiaxSophoclesvert.L.A.J. Burgersdijk
1903AntigoneAntigoneSophoclesvert.L.A.J. Burgersdijk
1903ElektraElectraSophoclesvert.L.A.J. Burgersdijk
1903Oedipus te ColonusOedipus ColoneusSophoclesvert.L.A.J. Burgersdijk
1903Koning EdipusOedipus tyrannusSophoclesvert.L.A.J. Burgersdijk
1903PhiloctetesPhiloctetesSophoclesvert.L.A.J. Burgersdijk
1903De Trachinische meisjesTrachiniaeSophoclesvert.L.A.J. Burgersdijk
1904Het treurspel van AgamemnoonAgamemnonAeschylusvert.P.C. Boutens
1906ElectraElectraSophoclesvert.J.L. Chaillet
1907AntigoneAntigoneSophoclesvert.H.C. Muller
1907De RiddersEquitesAristophanesvert.H.C. Muller
1907Zeven op Thebe losSeptem contra ThebasAeschylusbew.Karel van de Woestijne
1912Prometheus geboeidPrometheus vinctusAeschylusvert.P.C. Boutens
1912Iphigeneia in AulisIphigenia AulidensisEuripidesvert.Reimond Kimpe
1913Koning EdipusOedipus tyrannusSophoclesvert.Willem Royaards, Hugo von Hofmannsthal
1917De VogelsAvesAristophanesvert.C. Deknatel
1917DoodenofferChoephoriAeschylusvert.P.C. Boutens
1918AntigoneAntigoneSophoclesvert.Balthazar Verhagen
1918AlkestisAlcestisEuripidesvert.C. Deknatel
1920De BacchantenBacchaeEuripidesvert.Balthazar Verhagen
1920De VredePaxAristophanesvert.H.M. Wertheim
1920ElektraElectraSophoclesvert.P.C. Boutens
1920AlkestisAlcestisEuripidesvert.Willem Kloos
1921AntigoneAntigoneSophoclesvert.A.B.H. Gielen
1921De CycloopCyclopsEuripidesvert.Balthazar Verhagen
1921EumeniedenEumenidesAeschylusvert.P.C. Boutens
1922AlkestisAlcestisEuripidesvert.J. Berlage
1923Zeven tegen ThebaiSeptem contra ThebasAeschylusvert.P.C. Boutens
1932AiasAiaxSophoclesvert.Bertus van Lier
1933PhiloctetesPhiloctetesSophoclesvert.L. de Jong
1939Iphigeneia onder de TauriërsIphigenia TauricaEuripidesvert.K.H. de Raaf
1939De Phoinikische MaagdenPhoenissaeEuripidesvert.K.H. de Raaf
1940Het treurspel HippolutosHippolytusEuripidesvert.K.H. de Raaf
1941Iphigeneia in TaurisIphigenia TauricaEuripidesvert.J. Humblé
1943AlkestisAlcestisEuripidesvert.J.M. van Buytenen
1946AlcestisAlcestisEuripidesvert.J.C. Kamerbeek
1947Sophokles’ AntigoneAntigoneSophoclesvert.P. Brommer
1947De TrojaansenTroadesEuripidesvert.P. Brommer
1948HippolutosHippolytusEuripidesvert.Emiel De Waele
1949MedeiaMedeaEuripidesvert.Emiel De Waele
1949PhiloktetesPhiloctetesSophoclesvert.J.M. van Buytenen
1950AntigoneAntigoneSophoclesvert.Frans Cluytens
1950Iphigeneia in AulisIphigenia AulidensisEuripidesvert.J. Humblé
1951Ifigeneia in TauriëIphigenia TauricaEuripidesvert.Martinus Nijhoff
1951AndromacheAndromacheEuripidesvert.P. Brommer
1952Koning OedipusOedipus tyrannusSophoclesvert.Emiel De Waele
1952ElectraElectraSophoclesvert.Frans Cluytens
1952Koning OidipoesOedipus tyrannusSophoclesvert.R. Thibau en R. De Pauw
1953De VogelsAvesAristophanesvert.Emiel De Waele
1953Oedipus Koning: Drama van het schuldbewust wordenOedipus tyrannusSophoclesvert.Frank Van Doorne en Richard De Man
1953De Geboeide PrometheusPrometheus vinctusAeschylusvert.H.J. Drossaart Lulofs
1954AntigoneAiaxSophoclesvert.Bertus van Lier
1954De WolkenNubesAristophanesvert.Emiel De Waele
1954Oidipous in KolonosOedipus ColoneusSophoclesvert.J.J.M. van Doornik
1955AlcestisAlcestisEuripidesvert.Emiel De Waele
1955PhiloktetesPhiloctetesSophoclesvert.J.J.M. van Doornik
1955Koning OidipoesOedipus tyrannusSophoclesvert.Jan Engelman
1956HelenaHelenaEuripidesvert.R. van der Velde
1957De CycloopCyclopsEuripidesvert.L.Th. Lehmann
1957De AcharniërsAcharnensesAristophanesvert.M.A. Schepers
1957BakchantenBacchaeEuripidesvert.R. van der Velde
1959HeraklesHercules furensEuripidesvert.Evert Straat
1959Iphigeneia in AulisIphigenia AulidensisEuripidesvert.Evert Straat
1959PhiloktetesPhiloctetesSophoclesvert.Jos de Haes
1960AiaxAiaxSophoclesvert.J. van IJzeren
1960Trachinische meisjesTrachiniaeSophoclesvert.J. van IJzeren
1961Ion: Blij-eindend treurspelIonEuripidesvert.J. van IJzeren
1961BakchaiBacchaeEuripidesvert.J.C.B. Eykman
1961Koning OidipousOedipus tyrannusSophoclesvert.J.C.B. Eykman
1961PerzenPersaeAeschylusvert.J.C.B. Eykman
1962AntigoneAntigoneSophoclesvert.Emiel De Waele
1962Koning OidipousOedipus tyrannusSophoclesvert.Evert Straat
1963De PerzenPersaeAeschylusvert.Evert Straat
1965HecabeHecubaEuripidesvert.Emiel De Waele
1966ElectraElectraSophoclesvert.Emiel De Waele
1967Iphigenie in TauriëIphigenia TauricaEuripidesvert.Emiel De Waele
1967De Trojaanse vrouwenTroadesEuripidesvert.Emiel De Waele
1967PrometheusPrometheus vinctusAeschylusvert.Evert Straat
1967AlcestisAlcestisEuripidesvert.L.J. Elferink
1968Ajax: scenario voor veertien lichamen en stemmenAiaxSophoclesbew.Alfons Goris
1970AiaxAiaxSophoclesvert.Emiel De Waele
1970ElectraElectraEuripidesvert.Emiel De Waele
1970OresteiaOresteiaAeschylusvert.J.C.B. Eykman
1970AntigoneAntigoneSophoclesvert.Pé Hawinkels
1971LysistrataLysistrateAristophanesvert.Alfons Goris
1971Bacchanten ’71BacchaeEuripidesbew.Inez van Dullemen en Erik Vos
1971Geef de vrede een kansPaxAristophanesvert.Joos Florquin
1971De WolkenNubesAristophanesvert.M. d’Hane-Scheltema
1971De KikkersRanaeAristophanesvert.M. d’Hane-Scheltema
1971De BacchenBacchaeEuripidesvert.P. Brommer
1971De kikvorsenRanaeAristophanesbew.Saint-Rémy
1972Oidipous OidipousOedipus tyrannusSophoclesbew.Harry Mulisch
1972Oidipoes: tiran van ThebeOedipus tyrannusSophoclesvert.Johan Boonen
1972Het vrouwenparlement (Ekklesiazousai)EcclesiazusaeAristophanesvert.Rien Jonkers
1974AgamemnoonAgamemnonAeschylusvert.Johan Boonen
1975AntigoneAntigoneSophoclesvert.Johan Boonen
1975ElektraElectraSophoclesvert.Pé Hawinkels
1976OrestesOrestesEuripidesvert.Hugo Claus
1977VrouwenMedeaEuripidesbew.Jan Decorte
1977MedeaMedeaEuripidesvert.Pé Hawinkels
1978Koning Oidipous/Oidipous in KolonosOedipus tyrannusSophoclesbew.Max Croiset
1979MedeaMedeaEuripidesvert.Johan Boonen
1980BacchantenBacchaeEuripidesvert.Watze Tiesema
1981De vrouwen aan de machtEcclesiazusaeAristophanesvert.Henk van Gessel en Hein van Dolen
1982Als in de oorlogOedipus ColoneusSophoclesbew.Gie Laenen, Ivo Van Hove
1982LusistrateLysistrateAristophanesvert.H. Verbruggen
1982LysistrataLysistrateAristophanesbew.Hugo Claus
1982HelenaHelenaEuripidesvert.L.J. Elferink
1982OrestesOrestesEuripidesvert.L.J. Elferink
1982De cycloopCyclopsEuripidesvert.Stefaan Couvreur
1982MedeaMedeaEuripidesvert.Tom Blokdijk
1983Prometheus geboeidPrometheus vinctusAeschylusvert.Gerrit Komrij
1984Herakles’ dood. Vrouwen van Trachis.TrachiniaeSophoclesvert.Jan Pieters
1984De Vrouwen van TrojeTroadesEuripidesvert.Judith Herzberg
1985MedeaMedeaEuripidesvert.Gerard Koolschijn
1985Koning OedipusOedipus tyrannusSophoclesvert.J. Ector
1985De som van uw bestaan Oedipus tyrannusSophoclesbew.Jan Hendrik Leopold
1985Oidipoes te KolonosOedipus ColoneusSophoclesvert.Johan Boonen
1985ElektraElectraSophoclesbew.John Barton, Kenneth Cavander, Rudi Wesselius
1986BacchantenBacchaeEuripidesvert.Georges Adé
1986In KolonosOedipus ColoneusSophoclesbew.Hugo Claus
1986Ploutos, de god van het geldPlutusAristophanesvert.Stefaan Couvreur
1987MedeaMedeaEuripidesvert.Charles Hupperts
1987AntigoneAntigoneSophoclesvert.J. Ector
1987De vrouwen op het Thesmophoriën-feestThesmophoriazusaeAristophanesvert.M.J. Alink
1987AjaxAiaxSophoclesbew.Robert Auletta en Klaas Tindemans
1988AlkestisAlcestisEuripidesvert.Gerard Koolschijn
1989Het masker van DionysosBacchaeEuripidesvert.Charles Hupperts
1989HippolutosHippolytusEuripidesvert.Georges Adé
1989AiaxAiaxSophoclesvert.Jan Pieters
1989AntigoneAntigoneSophoclesvert.Jan Pieters
1989ElectraElectraSophoclesvert.Jan Pieters
1989Oedipus te ColonusOedipus ColoneusSophoclesvert.Jan Pieters
1989Koning OedipusOedipus tyrannusSophoclesvert.Jan Pieters
1989PhiloctetesPhiloctetesSophoclesvert.Jan Pieters
1989De wolkenNubesAristophanesvert.Jan van den Berg
1989MedeaMedeaEuripidesvert.Johan Boonen
1990ElektraElectraSophoclesvert.Johan Boonen
1991IonIonEuripidesvert.Ben Hijmans
1991FiloktetesPhiloctetesSophoclesvert.Gerard Koolschijn
1991De SmekelingenSupplicesEuripidesvert.Gerrit Komrij
1991Ajax/AntigoneAiaxSophoclesbew.Johan Boonen, Ivo Van Hove
1991Iphigeneia in AulisIphigenia AulidensisEuripidesvert.Michel Buijs
1991Koning OedipusOedipus tyrannusSophoclesvert.Stefan van den Broeck
1993PhiloctetesPhiloctetesSophoclesvert.Karel Hermans
1994De PerzenPersaeAeschylusvert.Herman Altena
1994MedeaMedeaEuripidesvert.Hermann Ursel
1995VrouwenpolitiekEcclesiazusaeAristophanesvert.Hein van Dolen
1995VrouwenstakingLysistrateAristophanesvert.Hein van Dolen
1995VrouwenfeestThesmophoriazusaeAristophanesvert.Hein van Dolen
1995AgamemnonAgamemnonAeschylusvert.M. d’Hane-Scheltema
1995VogelsAvesAristophanesvert.M. d’Hane-Scheltema
1995OffervrouwenChoephoriAeschylusvert.M. d’Hane-Scheltema
1995WraakgodinnenEumenidesAeschylusvert.M. d’Hane-Scheltema
1995WolkenNubesAristophanesvert.M. d’Hane-Scheltema
1995KikkersRanaeAristophanesvert.M. d’Hane-Scheltema
1995RijkdomPlutusAristophanesvert.Boukje Verheij
1996Oidipous I, IIOedipus tyrannusSophoclesvert.Erik Vos
1996HekabeHecubaEuripidesvert.Gerard Koolschijn
1996Trojaanse vrouwenTroadesEuripidesvert.Gerard Koolschijn
1996Fenicische vrouwenPhoenissaeEuripidesvert.Herman Altena
1996Trojaanse vrouwenTroadesEuripidesvert.Johan Boonen
1996ElectraElectraEuripidesvert.Willy Courteaux
1996OrestesOrestesEuripidesvert.Willy Courteaux
1996Trojaanse vrouwenTroadesEuripidesvert.Willy Courteaux
1997ElektraElectraEuripidesvert.Gerard Koolschijn
1997OrestesOrestesEuripidesvert.Gerard Koolschijn
1997KolenbrandersAcharnensesAristophanesvert.Hein van Dolen
1997KapitaalPlutusAristophanesvert.Hein van Dolen
1997WespenVespaeAristophanesvert.Hein van Dolen
1997Trojaanse vrouwenTroadesEuripidesvert.Herman Altena
1997AntigoneAntigoneSophoclesvert.Joanna Bilska, Renée du Bois
1997AndromacheAndromacheEuripidesvert.Willy Courteaux
1997HecabeHecubaEuripidesvert.Willy Courteaux
1997HelenaHelenaEuripidesvert.Willy Courteaux
1998AiasAiaxSophoclesvert.Gerard Koolschijn
1998BakchantenBacchaeEuripidesvert.Gerard Koolschijn
1998Ifigeneia in AulisIphigenia AulidensisEuripidesvert.Herman Altena
1998LysistrataLysistrateAristophanesvert.Gerard Janssen
1999AgamemnonAgamemnonAeschylusvert.Gerard Koolschijn
1999DodenofferChoephoriAeschylusvert.Gerard Koolschijn
1999Goede geestenEumenidesAeschylusvert.Gerard Koolschijn
1999Ifigeneia in AulisIphigenia AulidensisEuripidesvert.Gerard Koolschijn
1999Ifigeneia op de KrimIphigenia TauricaEuripidesvert.Gerard Koolschijn
1999OrestesOrestesSophoclesvert.Gerard Koolschijn
1999CavalerieEquitesAristophanesvert.Hein van Dolen
1999VredePaxAristophanesvert.Hein van Dolen
2000BakchenBacchaeEuripidesvert.Herman Altena
2000AntigoneAntigoneSophoclesbew.Jules Deelder
2000Aars! Anatomische studie van de OresteiaOresteiaAeschylusbew.Peter Verhelst
2001AndromacheAndromacheEuripidesvert.Gerard Koolschijn
2001De kinderen van HeraklesHeraclidaeEuripidesvert.Gerard Koolschijn
2001HippolytosHippolytusEuripidesvert.Gerard Koolschijn
2001Koning Oidipous Oedipus tyrannusSophoclesvert.Theo van de Vliet
2002BloedroofMedeaEuripidesbew.Anouk Saleming
2002Herakles’ waanzinHercules furensEuripidesvert.Gerard Koolschijn
2002IonIonEuripidesvert.Gerard Koolschijn
2002Smekende moedersSupplicesEuripidesvert.Gerard Koolschijn
2002Vertel Medea vertelMedeaEuripidesbew.Pauline Mol
2002HippolytusHippolytusEuripidesvert.Willy Courteaux
2002IonIonEuripidesvert.Willy Courteaux
2002Iphigeneia in TauriëIphigenia TauricaEuripidesvert.Willy Courteaux
2002De ogen van de tiran: de oedipus van Sophocles Oedipus tyrannusSophoclesvert.Willy Schuyesmans
2003CykloopCyclopsEuripidesvert.Gerard Koolschijn
2003HelenaHelenaEuripidesvert.Gerard Koolschijn
2003OrestesOrestesEuripidesvert.Gerard Koolschijn
2003Trojaanse vrouwenTroadesEuripidesvert.Theo van de Vliet
2003MedeaMedeaEuripidesvert.Willy Courteaux
2003Iphigenia in AulisIphigenia AulidensisEuripidesvert.Willy Courteaux
2003AlcestisAlcestisEuripidesvert.Willy Courteaux
2003De kinderen van HeraclesHeraclidaeEuripidesvert.Willy Courteaux
2004AjaxAiaxSophoclesvert.Hein van Dolen
2004ElektraElectraSophoclesvert.Hein van Dolen
2004FiloktetesPhiloctetesSophoclesvert.Hein van Dolen
2004Meisjes uit TrachisTrachiniaeSophoclesvert.Hein van Dolen
2005De cycloopCyclopsEuripidesvert.Willy Courteaux
2005De waanzin van HeraclesHercules furensEuripidesvert.Willy Courteaux
2005Phoenicische vrouwenPhoenissaeEuripidesvert.Willy Courteaux
2005RhesusRhesusEuripidesvert.Willy Courteaux
2005SmekelingenSupplicesEuripidesvert.Willy Courteaux
2006AlkestisAlcestisEuripidesvert.Ted Hughes, Bernard Dewulf
2008AntigoneAntigoneSophoclesvert.Gerard Koolschijn
2008OidipousOedipus tyrannusSophoclesvert.Gerard Koolschijn
2011Lamento di MedeaMedeaEuripidesvert.Peter Verhelst
2011HippolytosHippolytusEuripidesvert.Theo van de Vliet
2011Breedsmoelen: Komedie voor jongerenRanaeAristophanesbew.Tom Bruynooghe
2013Oedipus heerstOedipus tyrannusSophoclesvert.Ben Schomakers
1998HeraklesHercules furensEuripidesvert.Gerrit Komrij