Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


65 document(en) met "verschijnsel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Een feit en geen verschijnsel: verschijnselen ontwikkelen zich in tijd en ruimte, feiten niet...De eerstgenoemde en de minst erge, omdat ze tenminste duidelijk zijn in hun bedoelingen, worden door mensen die er blijk van hebben gegeven toch wel enig inzicht in het verschijnsel theater te...OK, ik weet het, met het voorgaande stap ik het kader van dit dagboek ver te buiten, maar het is de hoogste tijd dat rond het verschijnsel van de zogenaamde "nieuwe esthetiek" en het begrip kwaliteit

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Met dit soort produkties wordt aan het verschijnsel teater noch aan het publiek een dienst bewezen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dat is een heel vreemd verschijnsel omdat het zo weinig representatief is voor wat er in mensen omgaat...Een indringend verschijnsel als volksmythologie laat zich echter niet in dit hypocriet keurslijf dwingen

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Heb je dan niet het verschijnsel bij een enscenering van Publikumsbeschimpfung nu, dat de mensen die op de krakende tribune zitten, denken 'Het gaat over die toeschouwers die in de pluchen zetels

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Men weet hier niet wat voor vak het is. Men begrijpt niet dat een goed acteur een zeldzaam verschijnsel is. Je kan Julien Schoenaerts toch geen ongelijk geven dat hij naar Nederland ging

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Jeanne Brabants in gesprek met Jan Van Hove, "Dansen is een groot geluk", in De Standaard, 12 december "Toch is zo'n bioskoop-revival als Decascoop een verheugend verschijnsel, zelfs vanuit

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
verschijnsel in ons gebenedijd land ! Roger Avermaete (Antwerpen) Rechtzetting Op de eerste blz

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
de 'eerste beweging van Rosas danst Rosas had je ook dat verschijnsel, maar hier is het nog veel gecompliceerder

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Over het verschijnsel theaterfestival valt een uitgebreide geschiedenis te schrijven...Wegen die plots nieuwe werelden openen, of die als modieus verschijnsel uitmonden in een doodlopende straat

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Voorbij de evidenties van Müllers 'Quartett'
de heteroseksuele liefde, als uitzichtloos verschijnsel, tonen, hij legt de nadruk op de materiële en historische context, op het noodlot

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Het zoeken naar nieuwe wegen voor het cultuurbeleid is een algemeen Europees verschijnsel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Het is goed mogelijk dat wij ons te midden van een eenvoudig natuurlijk "verschijnsel" bevinden...Meester Mag ik u vragen om ook te stemmen voor "het natuurlijk verschijnsel". Burgemeester Dan nu: Wie kiest voor "het natuurlijk verschijnsel...de meester staat recht) Dat is één stem voor "het natuurlijk verschijnsel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
De motor van de samenscholing is volgens Teirlinck de paniek (naar Pan): "Ik wil wijzen op de voorafgaande noodzaak van een samenscholing, wil het dramatisch verschijnsel kunnen ontstaan

Nr. 24, December 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
laten zien of het gefantaseerde verschijnsel van de concentrische kringen die zich niet naar buiten maar naar binnen, naar het midden toe, bewegen

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
De bouw van de talrijke culturele centra in de randgebieden heeft dit verschijnsel nog meer in de hand gewerkt

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Tegelijk moet belet worden dat theaters, nu ze zelf hun inkomsten mogen beheren, op kassuccessen gaan teren, want dat verschijnsel doet zich nu al voor

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Vandaag zien we echter dat dat niet gebeurd is: het Jeune Théâtre is niet in staat zich te ontplooien tot de werking van een groot gezelschap, brengt te weinig produkties om een massief verschijnsel

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Zelfs al kijkt de massa ertegen aan als tegen een marginaal verschijnsel dat de meerderheid niet aanbelangt

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
zijn voorstellingen, maar ook als 'instituut'. Jan Fabre is een apart verschijnsel binnen de internationale kunstwereld : hij maakt met zijn werk geraffineerd gebruik van de meedogenloze

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Rik Lanckrock, 'Kritiek als sociaal verschijnsel', Documenta, jaargang XIII, nr


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK