Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


145 document(en) met "theoretische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Schechner is ook de auteur van enkele standaardwerken over theater (Environmental Theatre en Public Domain) en van een groot aantal artikelen waarin hij op een unieke manier theoretische inzichten en

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
De doelstellingen van het ITI worden als volgt omschreven: 'Internationale uitwisseling zowel op het gebied van de theoretische kennis als van de praktische ervaring bevorderen, met het doel de vrede

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Elke theoretische bijdrage die vanuit een innerlijke noodzaak vertrekt is bruikbaar

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Brecht is een goed referentiepunt: ook hij botste in theoretische geschriften en dramaturgie tegen een overleefde vorm van theater en gaf zo nieuwe impulsen, ontwikkelingskansen aan het toneel

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
De functie van macht Ik ben opzettelijk lang bij deze eerste scène blijven stilstaan omdat ze de theoretische alsook inhoudelijke opzet van het stuk voortreffelijk illustreert

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
essays en een lijvig voorwoord) vult hij verder de theoretische leemte op in de Amerikaanse theaterkritiek

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Realisme versus naturalisme met het melodrama daar tussen in. Het postmodernisme is hier dan toch aanwezig, en wel in zijn theoretische dimensie: Rosas danst Rosas is ook een onderzoek naar wat

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Realisme versus naturalisme met het melodrama daar tussen in. Het postmodernisme is hier dan toch aanwezig, en wel in zijn theoretische dimensie: Rosas danst Rosas is ook een onderzoek naar wat...Occasions of Theatre (bestaande uit zes essays en een lijvig voorwoord) vult hij verder de theoretische leemte op in de Amerikaanse theaterkritiek

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Hierbij is het trouwens niet altijd duidelijk wie van beiden invloed uitoefende op wie, hoewel Cage wel het meeste aandacht besteedde aan de theoretische formulering van hun uitgangspunten en ook via

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Vroeger was dit stuk, waarin een theoretische uiteenzetting over illusies in het theater afgesloten wordt met een scheldpartij naar het publiek, een provocatie

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
en Wedekind), songs en poëzie en heel wat theoretische teksten al dan niet in aanvulling op zijn creatief werk...Dit laatste geldt ook voor de steeds omvangrijker wordende stroom aan theoretische geschriften culminerend in The Activists Papers (1980). Bond beschouwt het onderricht over kunst en theater immers

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Nergens ook vind je wetenschappelijk materiaal of theoretische steunpunten die een analyse ruggegraat zouden kunnen geven

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
theoretische geschriften van Wilhelm Reich en Reimut Reiche én de concrete voorbeelden zoals A.S

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Manifesten Kantor, een veelzijdig kunstenaar (schilder, graficus, scenograaf, theaterman) met een boeiende visie op kunst en theater, baseert zijn werk op gefundeerde theater-theoretische en

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Waar het hart van vol is ... ? Laat ik er veiligheidshalve aan toevoegen dat dit bijna theoretische beschouwingen zijn van een aandachtige kijker

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Een theoretische leermeester had hij niet en ook uit het pakket van stukken die hij regisseerde kan men geen uitgesproken voorkeuren afleiden

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Wetenschappelijke criteria, theoretische hulpmiddelen m.b.t

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Kaaitheater
Ik amuseer me een beetje om enigszins theoretische termen te bedenken: het Grote Lyrisme

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Deze voorzitter is noch door zijn theoretische geschriften, noch door zijn praktische theaterverwezenlijkingen aanvaardbaar als autoriteit voor de meerderheid binnen de theaterwereld

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
van "goede" kunst). De strikt theoretische maar duidelijk gefundeerde beschouwingen van Tindemans kregen een pragmatisch tegengewicht in het referaat van Robert Abirached, ambtenaar


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK