Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


74 document(en) met "rituele" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
de rituele ar-chaïek en de existentiële essentie vinden de boerendrama's en de Griekse tragedie bij Hollandia een gelijklopende uitdrukkingsvorm

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
Zo wordt de dood van Victor, die bij Vitrac in zijn bed sterft temidden van een maalstroom van koortsige beelden en halve inzichten, bij Teneeter een rituele hara-kiri van Victor

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
Ook deze rituele plechtigheid heeft haar functie in de strijd tegen intolerantie en racisme vandaag, want het is goed om terug te keren tot die produkten uit ons (mundiaal) cultureel erfgoed waar het

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • Gepassioneerd theater
Het rituele wordt voorbehouden aan de mensen die aan het gezag deelnemen...Dit is het diepste wezen van elke rituele handeling

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De ontmoeting met het Oosterse theater en zijn lichamelijk-rituele traditie is de bron van inspiratie geweest voor deze ontwikkeling

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
authentieke beelden en rituele formules die bewaard werden de Griekse eigenheid van het origineel zeer goed weer...bruid'. Tindemans bewaart daardoor de oorspronkelijke rituele context van het smeken

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Strauss' theater is de plek waar het olympische, goddelijke perspectief van de toeschouwer op en buiten de scène op rituele wijze geofferd wordt...wordt hij door de groep ('wij zijn het koor') tot een soort rituele zelfmoord gedwongen: 'Geen kik

Nr. 44, Februari 1994 • Peter Stein • Peter Stein: 'Investeren in cultuur is investeren...
Natuurlijk zijn er gemeenschappelijke tradities en impulsen: het bijzondere van het Europese theater ligt in het in gelijke mate aanwezig zijn van rituele, voor-historische, mimische en sterk pre

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Een slingerbeweging tussen denken en dansen
Terwijl zelfs de meest goedgelovige toeschouwer moet erkennen dat er een verschil is tussen de kinesthische empathie en de échte rituele participatie

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Uitwijdingen, beschrijvingen, retoriek en steeds herhaalde herinneringen zijn de (dode) plaatsen waar bewustzijn en inzicht verdwijnen en de rituele dans steeds weer opnieuw kan aanvangen

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
sociale hypocrisie, Antonin Artaud bracht in zijn Théâtre de la cruauté onvermoede en niet toegelaten dieptestucturen aan het licht, Jean-Louis Barrault en Peter Brook ontdekten het rituele en primitieve...Vrijdag werd de rituele grondstructuur van een katholieke mis opgenomen, in Interieur lossen christelijke en dionysische belevenissen elkaar af...Ik citeer graag de meest fundamentele woorden die Claus ooit over de herwerking van de antieke mythe neergeschreven heeft; na de rituele moord uitgevoerd door Atreus op de kinderen van zijn broer

Nr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
Een rituele en politieke versie zoals de Thyestes uit 1966 (regie: Hugo Claus) en de Oedipus uit 1971 (regie: Lodewijk de Boer) die boden, kan dus niet meer...Daarom ook een sterk gereduceerde beschrijving van het rituele dierenoffer...Ze is het in de mate dat ze een reflectie inhoudt op voorbije speelstijlen en probleemstellingen en de behoefte toont aan een nieuwe synthese, buiten het politieke en rituele theater, en die zich

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Het beklemtoont, nogmaals, het rituele karakter van de opvoering

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
groepjes en in een nog grotere tegenstelling tot ons hele maatschappelijk bestel, waar elke rituele vorm van collectieve bezinning als tijdverlies wordt beschouwd...Volgens hem is het rituele het sterkst aanwezig op het niveau van de tekst, het geluid, de muziek

Nr. 53, December 1995 • Peter De Jonge • Een zacht memento van alle verdrukten
De ruimte krijgt de allures van een heiligdom, een godshuis, waar Hoghe als oppasser allerlei rituele taken uitvoert in de achtergrond

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter T'Jonck • Peter Brook en de materialiteit van Becketts...
De eerste gaat over de onmogelijkheid om het rituele van theater nog nieuw leven in te blazen in deze tijd, en sluit verbazingwekkend dicht aan bij zijn én Becketts inzichten over theater...Het is alsof we in zijn tijdsbeeld in een notedop een beschrijving lezen van Happy Days: de obstinate manier waarop Winnie haar desperate situatie negeert door een strikte, quasi-rituele dagordening

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
De auteur neemt alle tijd om geduldig en minutieus, met talrijke voorbeelden en citaten, te beschrijven wat het gebaar precies onderscheidt van het rituele handelen enerzijds en van het gewone

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Dit alles brengt een nieuwe invulling van het begrip ritueel met zich mee, doordat het accent verschuift van het eindresultaat naar de structurele eigenschappen van de rituele praktijk...Een authentieke rituele techniek wordt gecombineerd met vrije interpre- taties van folkloristische werken en de meest diverse theatrale stijlen, tot en met de

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Wanneer Stan of de Roovers de traditionele rol van regisseur of speler bekritiseren, is dit maar een 'rituele heiligschennis'. Uiteindelijk past de vernieuwing van deze gezelschappen binnen de logica

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
De circustheaters creëren een aparte sfeer, een rituele sfeer, zij zorgen voor een ervaring die boven het alledaagse uitstijgt, en waarnaar Peter Brook zo snakte...de jaren '80 was een zoektocht naar het verleden en naar de volkse tradities en rituele en mythische bronnen een opvallende tendens in het straat- en openluchttheater...Veel elementen uit de parades en optredens van bijvoorbeeld de Catalaanse groep Xarxa konden zo geplukt zijn uit de rituele oertijd en uit de Middeleeuwen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK